valkommenDSC_0319C-elise_D2X3335C-Soraya_D2X3236

Classic-sektionen håller historiskt intressanta, maskindrivna nöjesbåtar med tillverkning från 1950 fram till för trettio år sedan. I sektionen hittar vi bland annat eleganta ”one-off” konstruktioner av Stig Tiedemann,
Knud H. Reimers och Jac M Iversen, såväl som serietillverkade båtar av Einar Runius, samt alster från ett flertal andra konstruktörer. Classic är den sektion inom MYS som förväntas växa mest.

STADGAR MYS-CLASSIC

Sektion i MYS för historiskt intressanta båtar tillverkade efter 1949.
För att erhålla medlemskap i MYS-C måste den sökande inneha en maskindriven historiskt intressant nöjesbåt,
vilken skall uppfylla nedanstående krav.

§1
Båtens skrov skall vara tillverkat av trä, plywood eller annan produkt av trä, stål eller aluminium.

§2
Båten skall vara minst 30 år gammal och byggd tidigast 1950. Moderna replikabyggen kan inväljas om utförandet och materialval håller mycket hög klass och i stort följer originalbåtens konstruktion, samt om båtens, och/eller förebildens, historiska värde är stort.

§3
Båten bör vara konstruerad av erkänd konstruktör samt byggd på känt varv.

§4
Båten skall från början vara konstruerad och byggd som nöjesbåt.

§5
Båten behöver ej vidkännas några mått eller
fartrestriktioner.

§6
Båten skall vara historiskt intressant för sin tid, d.v.s. båtens typ och konstruktion skall vara unik och/eller representera ett utvecklingssteg i i den maskindrivna nöjesbåtens utveckling från 1950 fram till för 30 år sedan. Båten skall dessutom, både utseende- och kvalitetsmässigt, hålla en sådan klass, som är förenlig med den exklusivitet vilket är och fortsättningsvis måste vara MYS’ signum.

§7
Båten skall i möjligaste mån vara i originalskick eller pietetsfullt renoverad till originalutseende med för båttypen korrekt material och konstruktionssätt. Ombyggnader som ändrat båtens originalutseende eller funktion, får ej ha utförts. Eftermonterade tillbehör skall vara tidsenliga.

§8
För att undvika överrepresentation av mycket vanliga båttyper ställs på dem mycket höga krav för inträde i MYS-C. Båten skall vara helt i originalskick, ritningar skall finnas och historiken skall vara helt känd. Högst tre (3) båtar av samma typ och årsmodell från samma varv kan erhålla medlemskap i MYS-C. Dispens från denna paragraf kan ges i exceptionella fall.

§9
Till båt konstruerad och byggd för utombordsdrift, skall finnas förutom en eventuell modernare bruksmotor, en tidstypisk fungerande utombordare.

§10
Båt, konstruerad och byggd för inombordsdrift, bör vara försedd med en motor vars typ, funktion och effekt så nära som möjligt överensstämmer med originalmotorns prestanda. Dispens från denna paragraf kan ges i exceptionella fall.

§11
Modern säkerhetsutrustning får finnas om denna ej nämnvärt förändrar båtens ursprungliga utseende och karaktär.

§12
Båt, som invalts i MYS-C, skall även fortsättningsvis hållas i bästa skick, både vad gäller sjövärdighet och finish. Om båt förfaller p.g.a. vanvård upptas diskussion med ägaren om placering i MYS-C ASPIRANT. Vid ägarbyte av MYS-C-båt, SKALL en ombesiktning göras av densamma. Håller båten då ej den kvalitet som stadgarna föreskriver, får båten initialt registreras i MYS-C ASPIRANT.

Beslut om medlemskap och inregistrering fattas av sektionsstyrelsen. För att garantera att båtarna inom MYS-C och MYS-C-ASPIRANT håller den klass som MYS-namnet står för, SKALL båt före inval besiktigas av en representant utsedd av MYS-C:s styrelse.


MYS-CLASSIC

Aloha
Konstruktör: Olle Gylling (1958)
Varv/byggare: Båtbyggeribolaget Andersson och Sundberg
Byggnadssätt: Kravell på ekspant med stringers
Ägare: Jan Lundblad

Alona
Konstruktör: Stig Tiedemann (1952)
Varv/byggare: Troligen rosätra båtvarv
Byggnadssätt: Mahognykravell på ek och järnspant
Ägare: Jan Linnros & Eva Darolf Linnros

Baltick
Konstruktör: Knud H. Reimers (1951)
Varv/byggare: Hästholmens varv
Byggnadssätt: Mahognykravell
Ägare: Odd Magnusson

Chris
Konstruktör: Jac M Iversen (1949/51)
Varv/byggare: Åbo båtvarv
Byggnadssätt: Mahognykravell på ekspant
Ägare: Johnny Björling

Elise
Konstruktör: Jac M Iversen (1952)
Varv/byggare: Vätövarvet/Fredrikssons
Byggnadssätt: Mahogny kravell på ek och järnspant
Ägare: Mohan Pakkurti

Escape
Konstruktör: Stig Tiedemann (1959)
Varv/byggare: Karlsro varv
Byggnadssätt: Mahognykravell
Ägare: Anders Olsson

Ghita II
Konstruktör: W.H. Wilke
Varv/byggare: Storebro bruks AB
Byggnadssätt: Mahognykravell på ekspant
Ägare: Erik och Ingegärd Ahlsund

Ingeborg
Konstruktör: Einar Runius (1953)
Varv/byggare: Storebro bruks AB
Byggnadssätt: Klinkbyggd
Ägare: Mats Larsson

Ipanema
Konstruktör: Stig Tiedemann (1957)
Varv/byggare: Östhammar, Sixten Messing
Byggnadssätt: Mahognykravell
Ägare: Johan Hansson

Korall
Konstruktör: Einar Runius (1964)
Varv/byggare: Storebro varv
Byggnadssätt: Mahognyklink på ekspant
Ägare: Anders Jelving

La Nina II
Konstruktör: Owens (1967)
Varv/byggare: Owens yacht division
Byggnadssätt: Kravell på mahognyspant
Ägare: Ulf Carlsson

Mariona II
Konstruktör: Stig Tiedemann (1963)
Varv/byggare: Henry Linussons båtbyggeri
Byggnadssätt: Mahognykravell på ek och järnspant
Ägare: Leif Selberg & Inger Bodin

Mickie
Konstruktör: Stig Tiedemann (1954)
Varv/byggare: Mattsons varv Rosätra
Byggnadssätt: Mahognykravell
Ägare: Tom & Lisbeth Weibull

Nestor
Konstruktör: Nestor Nilsson (1964)
Varv/byggare: Nilssons Båtbyggeri
Byggnadssätt: Klink på ekspant
Ägare: Hans Sjöblom

Passbåt
Konstruktör: (1957/1958)
Varv/byggare: Ingmarsö båtvarv
Byggnadssätt: Mahogny på ekspant
Ägare: Erik och Ulla Björklöf

Polstar
Konstruktör: Lage Eklund (1965)
Varv/byggare: Svensson& Dahlströms Båtvarv
Byggnadssätt: Klinkbyggd på ekspant
Ägare: Robin Fredholm

Rabelle
Konstruktör: Richard G Furuholmen (1953)
Varv/byggare: Helle i Arendal
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Ingar Lunde

Ross
Konstruktör: Einar Runius (1964)
Varv/byggare: Storebro varv
Byggnadssätt: Mahognyklink på ekspant
Ägare: Sten Hedborg

Safir
Konstruktör: Ove Forslund (1951)
Varv/byggare: Fa Forslunds båtar AB
Byggnadssätt: Kravellbygd på köl
Ägare: Ulf Sparr

Santa Cruz
Konstruktör: Stig Tiedemann (1955)
Varv/byggare: Br Thörnqvist båtbyggeri
Byggnadssätt: Mahognykravell på ek och järnspant
Ägare: Fredrik Norell

Soraya
Konstruktör: Stig Tiedemann (1956)
Varv/byggare: Johannes Olsson, Kungsviken
Byggnadssätt: Mahognykravell på ek och järnspant
Ägare: Markus Axelsson, Erik Bengtsson, Linda Uddenfeldt, Maria Uddenfeldt

Sussilo
Konstruktör: Karl, Stig, Gunnar Skålén (1952)
Varv/byggare: Skåléns båtbyggeri
Byggnadssätt: Mahogny, klinkbyggd
Ägare: Bo Hjelmström

Thales
Konstruktör: Einar Runius (1960)
Varv/byggare: Storebro Varv
Byggnadssätt: Kringbyggd på ekspant
Ägare: Håkan Asplund

Trossen II
Konstruktör: Rolf Johansson (1974)
Varv/byggare: Johansson och Son
Byggnadssätt: Klinkbyggd, mahogny på ekspant
Ägare: Fredrik Tevell & Lotta Lindholm

Tuire
Konstruktör: Stig Tiedemann (1961)
Varv/byggare: –
Byggnadssätt: Kravell på askspant
Ägare: Bengt Gustafsson

Vilja
Konstruktör: Einar Runius (1961)
Varv/byggare: Storebro Bruks AB
Byggnadssätt: Mahognykravell på ekspant
Ägare: Adam Abbas

Zilia
Konstruktör: Christer Johansson (1984)
Varv/byggare: Johansson & Son
Byggnadssätt: Klinkbyggd på ekspant
Ägare: Kaj Sandart

Ziva
Konstruktör: Sven Söderkvist (1962)
Varv/byggare: Söderkvist båt och snickeriverkstad
Byggnadssätt: Kravell på ekspant
Ägare: Mattias Persson

Zilia
Konstruktör: Christer Johansson (1984)
Varv/byggare: Johansson & Son
Byggnadssätt: Klinkbyggd på ekspant
Ägare: Kaj Sandart


MYS-HISTORIC ASPIRANT

Anna-Maria
Konstruktör: Jack Iversen (1959)
Varv/byggare: Gräddö varv
Byggnadssätt: Kravell på stål och ekspant
Ägare: Karl-Erik Carlström

Didette
Konstruktör: Jac M Iversen (1953)
Varv/byggare: –
Byggnadssätt: Kravell på järn- & ekspant
Ägare: John Fornander

Dora-Bella
Konstruktör: Sven Söderqvist (1958)
Varv/byggare: Söderqvists varv
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Mario Lieven

Jemima
Konstruktör: Jac M Iversen (1950)
Varv/byggare: Olbes båtvarv
Byggnadssätt: Mahognykravell på järn- & ekspant
Ägare: Thomas Petersen och Monika Olsen

Mistral
Konstruktör: Stig Tiedemann (1958)
Varv/byggare: Rosättra varv
Byggnadssätt: Kravell på järn- & ekspant
Ägare: Anders Persson