C-ChrisvalkommenDSC_0319C-eliseC-Soraya_D2X3236

Classic-sektionen håller historiskt intressanta, maskindrivna nöjesbåtar med tillverkning från 1950 fram till för trettio år sedan. I sektionen hittar vi bland annat eleganta ”one-off” konstruktioner av Stig Tiedemann,
Knud H. Reimers och Jac M Iversen, såväl som serietillverkade båtar av Einar Runius, samt alster från ett flertal andra konstruktörer. Classic är den sektion inom MYS som förväntas växa mest.

STADGAR MYS-CLASSIC

Sektion i MYS för historiskt intressanta båtar tillverkade efter 1949.
För att erhålla medlemskap i MYS-C måste den sökande inneha en maskindriven historiskt intressant nöjesbåt,
vilken skall uppfylla nedanstående krav.

§1
Båtens skrov skall vara tillverkat av trä, plywood eller annan produkt av trä, stål eller aluminium.

§2
Båten skall vara minst 30 år gammal och byggd tidigast 1950. Moderna replikabyggen kan inväljas om utförandet och materialval håller mycket hög klass och i stort följer originalbåtens konstruktion, samt om båtens, och/eller förebildens, historiska värde är stort.

§3
Båten bör vara konstruerad av erkänd konstruktör samt byggd på känt varv.

§4
Båten skall från början vara konstruerad och byggd som nöjesbåt.

§5
Båten behöver ej vidkännas några mått eller
fartrestriktioner.

§6
Båten skall vara historiskt intressant för sin tid, d.v.s. båtens typ och konstruktion skall vara unik och/eller representera ett utvecklingssteg i i den maskindrivna nöjesbåtens utveckling från 1950 fram till för 30 år sedan. Båten skall dessutom, både utseende- och kvalitetsmässigt, hålla en sådan klass, som är förenlig med den exklusivitet vilket är och fortsättningsvis måste vara MYS’ signum.

§7
Båten skall i möjligaste mån vara i originalskick eller pietetsfullt renoverad till originalutseende med för båttypen korrekt material och konstruktionssätt. Ombyggnader som ändrat båtens originalutseende eller funktion, får ej ha utförts. Eftermonterade tillbehör skall vara tidsenliga.

§8
För att undvika överrepresentation av mycket vanliga båttyper ställs på dem mycket höga krav för inträde i MYS-C. Båten skall vara helt i originalskick, ritningar skall finnas och historiken skall vara helt känd. Högst tre (3) båtar av samma typ och årsmodell från samma varv kan erhålla medlemskap i MYS-C. Dispens från denna paragraf kan ges i exceptionella fall.

§9
Till båt konstruerad och byggd för utombordsdrift, skall finnas förutom en eventuell modernare bruksmotor, en tidstypisk fungerande utombordare.

§10
Båt, konstruerad och byggd för inombordsdrift, bör vara försedd med en motor vars typ, funktion och effekt så nära som möjligt överensstämmer med originalmotorns prestanda. Dispens från denna paragraf kan ges i exceptionella fall.

§11
Modern säkerhetsutrustning får finnas om denna ej nämnvärt förändrar båtens ursprungliga utseende och karaktär.

§12
Båt, som invalts i MYS-C, skall även fortsättningsvis hållas i bästa skick, både vad gäller sjövärdighet och finish. Om båt förfaller p.g.a. vanvård upptas diskussion med ägaren om placering i MYS-C ASPIRANT. Vid ägarbyte av MYS-C-båt, SKALL en ombesiktning göras av densamma. Håller båten då ej den kvalitet som stadgarna föreskriver, får båten initialt registreras i MYS-C ASPIRANT.

Beslut om medlemskap och inregistrering fattas av sektionsstyrelsen. För att garantera att båtarna inom MYS-C och MYS-C-ASPIRANT håller den klass som MYS-namnet står för, SKALL båt före inval besiktigas av en representant utsedd av MYS-C:s styrelse.


MYS-CLASSIC

Namn: Aigun 1984
Konstruktör: Rolf Johansson
Varv: Johansson & son
Längd: 8.6

Namn: Aloha 1958
Konstruktör: Olle Gylling
Varv: Båtbyggeribolaget Andersson & Sundberg
Längd: 6.8

Namn: Alona 1952
Konstruktör: Stig Tiedemann
Varv: Rosättra varv
Längd: 9.6

Namn: Chris 1951
Konstruktör: Jac M Iversen
Varv: Åbo båtvarvf
Längd: 11.2

Namn: Didette 1953
Konstruktör: Jac M Iversen
Varv:
Längd: 8.7

Namn: Elise 1959
Konstruktör: Jac M Iversen
Varv: Vätövarvet/Fredrikssons
Längd: 8.5

Namn: Escape 1959
Konstruktör: Stig Tiedemann
Varv: Karlsro
Längd: 10.4

Namn: Gipsy 1955
Konstruktör: Einar Ohlson
Varv: Svinderviks varv
Längd: 8.65

Namn: Gullan II 1963
Konstruktör: Riva
Varv: Riva
Längd: 8

Namn: Ingeborg 1953
Konstruktör: Einar Runius
Varv: Storebro Bruks AB
Längd: 6.85

Namn: Ipanema 1957
Konstruktör: Stig Tiedemann
Varv: Östhammars varv
Längd: 9.9

Namn: Korall 1964
Konstruktör: Einar Runius
Varv: Storebro Bruks AB
Längd: 7.3

Namn: La Nina II 1967
Konstruktör: Owens
Varv: Owens yacht division
Längd: 9.5

Namn: Mariona II 1963
Konstruktör: Stig Tiedemann
Varv: Henry Linussons båtbyggeri/ Östhammars varv
Längd: 11.2

Namn: Mickie 1954
Konstruktör: Stig Tiedemann
Varv: Mattsons varv
Längd: 9.6

Namn: Myhoney 1962
Konstruktör: Einar Runius
Varv: Storebro Bruks AB
Längd: 7.25

Namn: Nestor 1964
Konstruktör: Nestor Nilsson
Varv: Nilssons Båtbyggeri
Längd: 8.9

Namn: Passbåt 1957/1958
Konstruktör:
Varv: Ingmarsö Båtvarv
Längd: 8

Namn: Rabelle 1953
Konstruktör: R G Furuholmen
Varv: Helle i Arendal
Längd: 10.7

Namn: Ross 1964
Konstruktör: Einar Runius
Varv: Storebro Bruks AB
Längd: 7.5

Namn: Santa Cruz 1955
Konstruktör: Stig Tiedemann
Varv: Bröderna Törnqvist Båtbyggeri
Längd: 10

Namn: Sinbad III 1965
Konstruktör: Chris-Craft
Varv: Chris-Craft
Längd: 11.58

Namn: Soraya 1956
Konstruktör: Stig Tiedemann
Varv: Johannes Olsson
Längd: 9.7

Namn: Sussilo 1953
Konstruktör: Karl, Stig, Gunnar Skålén
Varv: Skåléns Båtbyggeri
Längd: 6.2

Namn: Svanen 1956
Konstruktör: R G Furuholmen
Varv: Berg-Olsen
Längd: 10

Namn: Thales 1960
Konstruktör: Einar Runius
Varv: Storebro Bruks AB
Längd: 7.75

Namn: Tuire 1961
Konstruktör: Stig Tiedemann
Varv: Bodö
Längd: 10.1

Namn: Zilia 1984
Konstruktör: Christer Johansson
Varv: Johansson & son
Längd: 8.66


MYS-HISTORIC ASPIRANT

Namn: Baltick 1951
Konstruktör: Knud H Reimers
Varv: Hästholmsvarvet
Längd: 10.35

Namn: Jemima 1950
Konstruktör: Jac M Iversen
Varv: Olbes Båtvarv
Längd: 10

<

Namn: Mistral 1958
Konstruktör: Stig Tiedemann
Varv: Rosättra varv
Längd: 9.8

Namn: Rulltan 1951
Konstruktör: Stig Tiedemann
Varv: Rosättra varv
Längd: 8.6