detta-ar-mys-historicH-IngridH-MelodiH-MysigH-Droskan-2H-Bibie

Historic-sektionen håller föreningens maskindrivna nöjesbåtar vilka är kortare än tolv meter och konstruerade senast 1949.
C.G Pettersson är väl representerad här och vi uppmärksammar
hans spektakulära salongsbåt Vi Tre från 1907, såväl som Wiking V som han byggde åt sig själv.

STADGAR MYS-HISTORIC

Sektion i MYS för historiskt intressanta båtar tillverkade senast 1949.
För att erhålla medlemskap i MYS-H måste den sökande inneha en
maskindriven, historiskt intressant nöjesbåt, vilken ska uppfylla
nedanstående krav.

§1
Båtens skrov skall vara tillverkat av massivt trä, stål eller annan metall.

§2
Båten skall vara byggd senast 1949. Moderna replikabyggen kan inväljas om utförandet och materialval håller mycket hög klass och i stort följer originalbåtens konstruktion samt om båtens, och/eller förebildens, historiska värde är stort.

§3
Båten bör vara konstruerad av erkänd konstruktör samt byggd på känt varv.

§4
Båten skall från början vara konstruerad och byggd som nöjesbåt.

§5
Båten behöver ej vidkännas några mått eller fartrestriktioner.

§6
Båten skall vara historiskt intressant d.v.s. båtens typ och konstruktion skall vara unik och/eller representera ett utvecklingssteg i den maskindrivna nöjesbåtens utveckling alltifrån senare delen av 1800-talet fram till och med 1949. Båten skall dessutom, både utseende- och kvalitetsmässigt, hålla en sådan klass, som är förenlig med den exklusivitet, vilket är och fortsättningsvis måste vara MYS’ signum.

§7
Båten skall i möjligaste mån vara i originalskick eller pietetsfullt renoverad till originalutseende. Ombyggnader, som ändrat båtens originalutseende eller funktion får ej ha utförts, dock godkännes stilenligt utförda ändringar speciellt gjorda under en gammal båts tidigare historia. Eftermonterade tillbehör skall vara tidsenliga.

§8
För att undvika överrepresentation av mycket vanliga båttyper ställs på dessa mycket höga krav för inträde i MYS-H. Båten skall vara helt i originalskick, ritning skall finnas och historiken skall vara helt känd.

§9
Till båt, konstruerad för utombordsdrift, skall finnas, förutom en eventuell modernare bruksmotor, en tidstypisk fungerande utombordare.

§10
Båt, konstruerad och byggd för inombordsdrift, bör vara försedd med en motor vars typ, funktion och effekt så nära som möjligt överensstämmer med originalmotorns prestanda. Dispens från denna paragraf kan ges i exceptionella fall.

§11
Modern säkerhetsutrustning får finnas om denna ej nämnvärt förändrar båtens ursprungliga utseende och karaktär.

§12
Båt, som invalts i MYS-H, skall även fortsättningsvis hållas i bästa skick, både vad gäller sjövärdighet och finish. Om båt förfaller p.g.a. vanvård upptas diskussion med ägaren om placering i MYS-H ASPIRANT. Vid ägarbyte av MYS-H-båt, SKALL en ombesiktning göras av densamma. Håller båten då ej den kvalitet som stadgarna föreskriver, får båten initialt registreras i MYS-H-ASPIRANT.

Beslut om medlemskap och inregistrering fattas av sektionens styrelse. För att garantera att båtarna inom MYS-H håller den klass som MYS-namnet står för, SKALL båt före inval besiktigas av en representant utsedd av MYS-H:s styrelse.


MYS-HISTORIC

Namn: Abu Markub 1928
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Bernhard Pålssons varv
Längd: 10.2

Namn: Agnes II 1918
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Rosättra varv
Längd: 9.2

Namn: Albatross 1928
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Bröderna Larssons varv
Längd: 9.5

Namn: Alva 1937
Konstruktör: Jac M Iversen
Varv: Säffle Varv
Längd: 11.6

Namn: Argo 1938
Konstruktör: Ruben Östlund
Varv: Fröbergs Båtvarv
Längd: 8.3

Namn: Bibie 1935
Konstruktör: Anders Boghammar
Varv: Gustavsson & Andersson
Längd: 7

Namn: Carl Stuart 1931
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Rosättra varv
Längd: 9

Namn: Chans 1936
Konstruktör: Forslund & Fagerman
Varv: Sjöexpress
Längd: 10.15

Namn: Christina 1920
Konstruktör:
Varv: Fr. Lürssen Yacht- und Bootswerft
Längd: 11.5

Namn: Corall 1941
Konstruktör: Gideon Forslund
Varv: Sjöexpress
Längd: 10.7

Namn: Darling II 1919
Konstruktör: Johan Emil Lind
Varv: Linds varv
Längd: 6

Namn: Droskan 1925
Konstruktör: Forslund & Fagerman
Varv: Sjöexpress
Längd: 10

Namn: Duo II 1925
Konstruktör: C A Fagerman
Varv: Sjöexpress
Längd: 11.3

Namn: Ejdor 1900
Konstruktör:
Varv: Tranås Mekaniska Verkstad
Längd: 6.02

Namn: Eje 1932
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Räknäs Varv
Längd: 8.6

Namn: Esso 1930
Konstruktör: Forslund & Fagerman
Varv: Sjöexpress
Längd: 8.5

Namn: Ingrid 1939
Konstruktör: Knud H Reimers
Varv: Gräddö Varv
Längd: 10.85

Namn: Isabella 1938
Konstruktör: Forslund och Reimers
Varv: Sjöexpress
Längd: 9.5

Namn: Jax 1936
Konstruktör: Ing. Knut Ljungberg
Varv: Karlssons båtvarv
Längd: 10

Namn: Kari 1922
Konstruktör: C G Pettersson
Varv:
Längd: 8.5

Namn: Knorren 1927
Konstruktör: Forslund & Fagerman
Varv: Sjöexpress
Längd: 10.5

Namn: Korpen 1936
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Sjöexpress
Längd: 8.4

Namn: L8 1939
Konstruktör: C A Fagerman
Varv: Djursholms båtvarv
Längd: 8

Namn: Lady II 1929
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Fisksätra Varv
Längd: 10.28

Namn: Lillan 1913
Konstruktör: C G Pettersson
Varv:
Längd: 7.5

Namn: M III 1934
Konstruktör: Ruben Östlund
Varv: Björknäs varv
Längd: 8.5

Namn: Maj Ca 1910
Konstruktör:
Varv:
Längd: 11.6

Namn: Melodi 1939
Konstruktör: Henning & Gideon Forslund
Varv: Sjöexpress
Längd: 11

Namn: Motorbåten 1930
Konstruktör: Jac M Iversen
Varv: AB Archimedes
Längd: 6.5

Namn: Mufflaren 1934
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Trosa varv
Längd: 10

Namn: Mysig ca 1915
Konstruktör: C G Pettersson
Varv:
Längd: 11.8

Namn: Olle V 1939
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Karlssons båtvarv
Längd: 7.5

Namn: Orion 1937
Konstruktör: Knud H Reimers
Varv:
Längd: 7.5

Namn: Pandion 1937
Konstruktör: Ing. Knut Ljungberg
Varv: Norrvikens båtvarv
Längd: 10.4

Namn: Parbleu 1932
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Fisksätra Varv
Längd: 9.57

Namn: Pärlan 1928
Konstruktör:
Varv: Aldor Nilssons varv Mockebo
Längd: 6.3

Namn: Petronella 1937
Konstruktör: Thorild Larsson
Varv: Fisksätra Varv
Längd: 9.5

Namn: Pilikia 1916
Konstruktör: Viktor Israelsson
Varv: Motor AB Reversator
Längd: 11

Namn: Raket 1919
Konstruktör: C G Pettersson
Varv:
Längd: 9.95

Namn: Rally 1934
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Hjalmar Janssons Båtvarv
Längd: 7.75

Namn: Rocher 1934
Konstruktör: Henning Forslund och Knut Ljungberg
Varv: Sjöexpress
Längd: 9.35

Namn: Sexan 1906
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Motor AB Reversator
Längd: 7.7

Namn: Singun 1934
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Ängholmens Varv
Längd: 10

Namn: Solavie 1933
Konstruktör: Ruben Östlund
Varv: Norra Tynningö varv
Längd: 7.1

Namn: Strix 1948
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Norrvikens båtvarv
Längd: 8

Namn: Strövaren 1937
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Trosa Varv
Längd: 9.95

Namn: Tatjana III 1929
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Fisksätra Varv
Längd: 11.3

Namn: Tay 1920
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Bergsunds Mekaniska Verkstad
Längd: 10.2

Namn: Twinkle 1938
Konstruktör: Knud H Reimers
Varv: Nakskov
Längd: 11.5

Namn: Vi Tre 1907
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Gustaf Erikssons Automobilfabrik
Längd: 9.3

Namn: Vift 1915
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Arvika Yacht & Båtvaf
Längd: 11.5

Namn: Vinco V 1936
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Fisksätra Varv
Längd: 10

Namn: Vineta II 1939
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Erikssons varv
Längd: 8.6

Namn: Wiking V 1911-1912
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Lövholmsvarvet
Längd: 10.85

Namn: Wiking VI 1913
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Fittja Båtvarv
Längd: 11.25


MYS-HISTORIC ASPIRANT

Namn: Cygnos 1936
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Westins båtbyggeri
Längd: 10.06

Namn: Fandango 1946
Konstruktör:
Varv:
Längd: 9

Namn: Funken Troligtvis 1932
Konstruktör: Gideon Forslund
Varv:
Längd: 7.3

Namn: Jarry 1936
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Arvidssons Söners Båtvarv
Längd: 8.25

Namn: Mahonia 1936
Konstruktör:C G Pettersson
Varv: Gräddö varv
Längd: 10

Namn: Mon Ami 1934
Konstruktör: C G Pettersson
Varv:
Längd: 8.2

Namn: Mor fina 1948
Konstruktör:
Varv: Sjöexpress
Längd: 10.2

Namn: Olympic 1911
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Janne Nymans Varf
Längd: 10.9

Namn: Spolen 1925
Konstruktör: Ruben Östlund
Varv: Engströms varv
Längd: 7.8

Namn: Vagabond 1927
Konstruktör: Forslund & Fagerman
Varv: Sjöexpress
Längd: 9.25

Namn: Vinco II 1927
Konstruktör: Axel Larsson
Varv: Fisksätra Varv
Längd: 18.9