R-Grayvalkommen-RR-PedR Wira IIIEskader_2015_S045R-NY-GretaR-ReldaR-Scout

I Racersektionen finner du föreningens racer och ”passbåtar”. Ett stort antal är ritade av Gideon Forslund som kommit att kallas ”den svenska racerbåtens fader”. I racerbåtsflottan kan
nämnas veteraner från Chris-Craft, Carlo Riva, Dart, Gar Wood och Ruben Östlund, ja listan över framgångsrika och historiskt intressanta racerbåtskonstruktörer kan göras lång.

STADGAR MYS-RACER

För att erhålla medlemskap i MYS-R måste den sökande inneha en snabbgående båt, typ [tävlings]racer
eller passbåt, vilken skall uppfylla nedanstående krav.

§1
Båtens skrov ska vara tillverkat av trä, plywood eller annan produkt av trä, aluminium eller annan metall.

§2
Båten skall vara minst 30 år gammal. Moderna replikabyggen kan inväljas om utförandet och materialval håller mycket hög klass och i stort följer originalbåtens konstruktion, samt om båtens, och/eller förebildens, historiska värde är stort.

§3
Båten bör vara konstruerad av erkänd
konstruktör samt byggd på känt varv.

§4
Båten skall från början vara konstruerad och byggd som nöjes- eller tävlingsbåt.

§5
Båtar byggda efter första världskriget (1918) skall ha skarpa slag.

§6
Båten får ej vara försedd med sovutrymme, typ ruff.
Om en tillverkare erbjudit flera olika typer av däck eller överbyggnader på samma grundskrov, skall samtliga dessa godkännas, om de i övrigt uppfyller övriga paragrafer. Exempel på olika typer av snabbgående passbåtar är coupé, runabout och utility.

§7
Båten skall i möjligaste mån vara i originalskick eller pietetsfullt renoverad till originalutseende med för båttypen korrekt material och konstruktionssätt.
Ombyggnader som ändrat båtens originalutseende eller funktion, får ej ha utförts. Eftermonterade tillbehör skall vara tidsenliga.

§8
Båten skall, både utseende- och kvalitetsmässigt, hålla en sådan klass, som är förenlig med den exklusivitet vilket är och fortsättningsvis måste vara MYS’ signum.

§9
Till båt konstruerad och byggd för utombordsdrift, skall finnas förutom en eventuell modernare bruksmotor, en tidstypisk fungerande utombordare.

§10
Båt, konstruerad och byggd för inombordsdrift, bör vara försedd med en motor vars typ, funktion och effekt så nära som möjligt överensstämmer med originalmotorns prestanda. Dispens från denna paragraf kan ges i exceptionella fall.

§11
Modern säkerhetsutrustning får finnas om denna ej nämnvärt förändrar båtens ursprungliga utseende och karaktär.

§12
Båt, som invalts i MYS-R, skall även fortsättningsvis hållas i bästa skick, både vad gäller sjövärdighet och finish. Om båt förfaller p.g.a. vanvård upptas diskussion med ägaren om placering i MYS-R -ASPIRANT. Vid ägarbyte av MYS-R-båt, kan en ombesiktning göras av densamma. Håller båten då ej den kvalitet som stadgarna föreskriver, får båten initialt registreras i MYS-R-ASPIRANT.

Beslut om medlemskap och inregistrering fattas av sektionstyrelsen. För att garantera att båtarna i MYS-R och MYS-R-ASPIRANT håller den klass som MYS-namnet står för, KAN båt före inval besiktigas av en representant utsedd av MYS-R:s styrelse.


MYS-RACERS

Namn: Ada 1939-46
Konstruktör: Gideon Forslund
Varv: Forslunds varv
Längd: 6.9

Namn: Age 1925
Konstruktör: Rafael Blomqvist
Varv: AB Lidingövarvet
Längd: 5

Namn: Anne 1956
Konstruktör: Harry Becker
Varv: Harken, John Johansson Båtvarv AB
Längd: 6.2

Namn: Atoména 1956
Konstruktör: Owe Forslund
Varv: Forslunds varv
Längd: 6.4

Namn: Belleza 1957
Konstruktör: Century
Varv: Century
Längd: 5

Namn: Bonbon 1946
Konstruktör: Gar Wood
Varv: Gar Wood Inc.
Längd: 4.87

Namn: Brysons Folly 1956
Konstruktör: Chris-Craft
Varv: Cadillac Corp.
Längd: 5.2

Namn: Carina 1930
Konstruktör: Gideon Forslund
Varv: Meurlings varv
Längd: 6

Namn: Caskad 1960
Konstruktör: Harry Becker
Varv: Schönnings varv
Längd: 6.5

Namn: Chris-Craft number 9 1964
Konstruktör: Chris-Craft
Varv: Chris-Craft
Längd: 6.1

Namn: Claire 1925
Konstruktör: Gideon Forslund
Varv: Forslunds varv
Längd: 7

Namn: Cocotero 1927
Konstruktör: Ruben Östlund
Varv: Gåsövarvet
Längd: 6.5

Namn: Delfin 1930
Konstruktör: Carl Plym
Varv: Stockholms båtbyggeri AB
Längd: 8

Namn: Delphin II 1937
Konstruktör: Lürssen Werft
Varv: Lürssen Werft
Längd: 9.6

Namn: Dixi 1932
Konstruktör: Ing. Erik Sonnegård
Varv: Högmarsö varv
Längd: 5.7

Namn: Ecco 1947
Konstruktör: Gideon/Owe Forslund
Varv: Forslunds varv
Längd: 7.8

Namn: Effhå 1927
Konstruktör: Gideon Forslund
Varv: Forslunds varv
Längd: 7.5

Namn: Emma 1936
Konstruktör: Chris-Craft
Varv: Chris-Craft
Längd: 5.4

Namn: Erna 1927
Konstruktör: Gideon Forslund
Varv: Carl Eriksson
Längd: 6

Namn: Eva 1930
Konstruktör: Carl Plym
Varv: Stockholms båtbyggeri AB
Längd: 8

Namn: Fidde 1937
Konstruktör: Gar Wood
Varv: Gar Wood Inc.
Längd: 5.55

Namn: Fiorella 1912
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Bröderna Larssons Varv
Längd: 10.25

Namn: Fleur 1936
Konstruktör:
Varv:
Längd: 7

Namn: Förstlingen 1931
Konstruktör: Ruben Östlund
Varv: Åtvidabergs Industrier
Längd: 4.6

Namn: Freeda 1962
Konstruktör: Chris-Craft
Varv: Chris-Craft
Längd: 6.1

Namn: Furuvik 1931
Konstruktör: Gideon Forslund
Varv: Forslunds varv
Längd: 6.6

Namn: Garfield 1937
Konstruktör: Gar Wood
Varv: Gar Wood Inc.
Längd: 6.35

Namn: Glittra 1947
Konstruktör: Edgar Söderström
Varv: Henning Karlsson
Längd: 6.3

Namn: Gray 1937
Konstruktör: Gar Wood
Varv: Gar Wood Inc.
Längd: 6.9

Namn: Gullan 1960
Konstruktör: Carlo Riva
Varv: Cantiere Riva
Längd: 6.47

Namn: Holiday 1963
Konstruktör: Chris-Craft
Varv: Chris-Craft
Längd: 6.1

Namn: Huggormen ca 1931
Konstruktör: Gideon Forslund
Varv:
Längd: 6.5

Namn: Isabella 1961
Konstruktör: Chris-Craft
Varv: Chris-Craft
Längd: 5.9

Namn: Joyrider 1938
Konstruktör: Gideon Forslund
Varv: Forslunds varv
Längd: 5.9

Namn: Kathinka 1936
Konstruktör: Henning & Gideon Forslund
Varv: Sjöexpress
Längd: 7.8

Namn: Knock on Wood 1936
Konstruktör: Gar Wood
Varv: Gar Wood Inc.
Längd: 5.5

Namn: Kristina 1961
Konstruktör: Owe Forslund
Varv: Forslunds varv
Längd: 6.1

Namn: Kurre II 1937
Konstruktör: Gideon Forslund
Varv: Forslunds varv
Längd: 6.4

Namn: Långa Lisa 1930
Konstruktör: Carl Plym
Varv: Stockholms båtbyggeri AB
Längd: 8

Namn: Layla 1969
Konstruktör: John L Hacker
Varv: Hacker Boat Company
Längd: 9.15

Namn: Lilly 1957
Konstruktör: Owe Forslund
Varv: Forslunds varv
Längd: 4.3

Namn: Mae West 1938
Konstruktör: Henry Scott-Paine
Varv: Power Boats Ltd
Längd: 6.2

Namn: Malissa 1920-talet
Konstruktör: Harry Mieritz
Varv:
Längd: 4.9

Namn: Marocca 1931
Konstruktör: Webb C. Hayes
Varv: Dart Boats Inc.
Längd: 5.7

Namn: Mary Ellen 1955
Konstruktör: Chris-Craft
Varv: Chris-Craft
Längd: 6.1

Namn: Menuett 1939
Konstruktör: Bengt och Gustav Plym
Varv: Stockholms båtbyggeri AB
Längd: 6.86

Namn: Micky 1933
Konstruktör: Gideon Forslund
Varv: Forslunds varv
Längd: 6.55

Namn: Miss Aronia 1989
Konstruktör: John L Hacker
Varv: Hacker Boat Company
Längd: 9.14

Namn: Miss Demeanor 1936/2012
Konstruktör: Gar Wood
Varv: Bo Wahlström
Längd: 4.8

Namn: Miss GarWood 1936
Konstruktör: Gar Wood
Varv: Gar Wood Inc.
Längd: 6.2

Namn: My Song 1937
Konstruktör: Chris-Craft
Varv: Chris-Craft
Längd: 5.8

Namn: Ninnie III 1935
Konstruktör: Gideon Forslund
Varv: Forslunds varv
Längd: 6.6

Namn: Nounourse 1959
Konstruktör: Owe Forslund
Varv: Forslunds varv
Längd: 6.9

Namn: Okända M 1927
Konstruktör: Bröderna Lund
Varv: Lunds Skepps & Yachtvarv
Längd: 5.9

Namn: Olivia 1958
Konstruktör: Owe Forslund
Varv: Forslunds varv
Längd: 7.45

Namn: Ped 1937
Konstruktör: Chris-Craft
Varv: Chris-Craft
Längd: 5.3

Namn: Phantom 1937
Konstruktör: Gideon/Owe Forslund
Varv: Forslunds varv
Längd: 5.85

Namn: Quhm Igen 1939
Konstruktör: Henning & Gideon Forslund
Varv: Sjöexpress
Längd: 7.2

Namn: Relda 1938
Konstruktör: Gideon Forslund
Varv: Forslunds varv
Längd: 6.75

Namn: Ripan 1936
Konstruktör: Anders Boghammar
Varv: Gustavsson & Andersson
Längd: 6

Namn: Rum Runner 1930
Konstruktör: Webb C. Hayes
Varv: Dart Boats Inc.
Längd: 6.75

Namn: Sabrina sent 50-tal
Konstruktör: Gideon/Owe Forslund
Varv:
Längd: 6.6

Namn: Sagitta 1929
Konstruktör: Gideon Forslund
Varv: Forslunds varv
Längd: 5.7

Namn: Scout 1939
Konstruktör: Gideon Forslund
Varv: Sjöexpress
Längd: 7.5

Namn: Sea-Wing 1929
Konstruktör: Dart Boat Company
Varv: Dart Boats Inc.
Längd: 6.75

Namn: Sinbad 1929
Konstruktör: Chris-Craft
Varv: Chris-Craft
Längd: 6.8

Namn: Sirena 1929
Konstruktör: C G Pettersson
Varv:
Längd: 6

Namn: Sissi 1964
Konstruktör: Chris-Craft
Varv: Chris-Craft
Längd: 6.3

Namn: Sjökatten 1957
Konstruktör: Gunnar Björklund
Varv: Ingmarsö Båtvarv
Längd: 6.6

Namn: Solavæ 1921
Konstruktör: Carl Severin Andrée
Varv: AB Andrée & Rosenqvist OY
Längd: 7

Namn: Speedy 1961
Konstruktör: Åke Sundstedt
Varv: Börje Davidsson
Längd: 2.9

Namn: Sporten 1938
Konstruktör: Tage Boghammar
Varv: Gustavsson & Andersson
Längd: 6

Namn: Spray 1938
Konstruktör: Henning & Gideon Forslund
Varv: Sjöexpress
Längd: 6.65

Namn: Sprotte 1988
Konstruktör: Boesch Schweiz
Varv: Boesch Schweiz
Längd: 5.9

Namn: Taj Mahal 1936
Konstruktör: Gideon Forslund
Varv: Forslunds varv
Längd: 6.2

Namn: Tam O’Shanter 1939
Konstruktör: Gar Wood
Varv: Gar Wood Inc.
Längd: 5.95

Namn: Tender to Dorit 1950
Konstruktör: Owe Forslund
Varv: Essingevarvet
Längd: 6.5

Namn: Triton 1954
Konstruktör: Curt Borgenstam
Varv: Neglingevarvet
Längd: 8.58

Namn: Uniqum 1958-1962
Konstruktör: Uno Ekman
Varv: Uno Ekman
Längd: 4.6

Namn: Våg VIII 1938
Konstruktör: Gideon Forslund
Varv: Essingevarvet
Längd: 6.5

Namn: Vesslan 1949
Konstruktör: Gunnar Westerberg
Varv: Emil Anderssons båtvarv
Längd: 7

Namn: VSOP 1936
Konstruktör: Chris-Craft
Varv: Chris-Craft
Längd: 5.7

Namn: Wadduda 1982
Konstruktör: John L Hacker
Varv: Morgan Marine/Hacker Craft
Längd: 9.22

Namn: Wanderer II 1987
Konstruktör: John L Hacker
Varv: Hacker Boat Company
Längd: 7.9

Namn: Wira III 1933
Konstruktör: Gideon Forslund
Varv: Forslunds varv
Längd: 6.7

Namn: Zigra 1947
Konstruktör: Owe Forslund
Varv: Forslunds varv
Längd: 7.8


MYS-RACER ASPIRANT

Namn: Born to be wild 1949-50
Konstruktör: Erik ”Cyrak” Carlsson
Varv: Erik ”Cyrak” Carlsson
Längd: 3.05

Namn: Copy Cat 1946-47
Konstruktör: Owe Forslund
Varv: Forslunds varv
Längd: 4.9

Namn: Dodger 1930
Konstruktör: Carl Plym
Varv: Stockholms båtbyggeri AB
Längd: 8

Namn: Ebio 1929
Konstruktör: Gar Wood
Varv: Gar Wood Inc.
Längd: 8.5

Namn: Eveline sent 50-tal
Konstruktör: Åke Sundstedt
Varv:
Längd: 4.25

Namn: Firewood 1946
Konstruktör: John L Hacker
Varv: Century
Längd: 4.9

Namn: Fräs 1931
Konstruktör: Bernhard Lund
Varv: Lunds Skepps & Yachtvarv
Längd: 6

Namn: Inga ca 1930
Konstruktör: Bernhard Lund
Varv: Lunds Skepps & Yachtvarv
Längd: 6.72

Namn: Louise 1929
Konstruktör: Chris-Craft
Varv: Chris-Craft
Längd: 7.9

Namn: Lumber Pile 1938
Konstruktör: Anders Boghammar
Varv: Gustavsson & Andersson
Längd: 5

Namn: Olle Bull 1939
Konstruktör: Gideon Forslund
Varv: Sjöexpress
Längd: 7

Namn: Pilen 1926
Konstruktör: Einar Runius/C G Pettersson
Varv: Sjöexpress
Längd: 9.05

Namn: Pilen II 1928
Konstruktör: Einar Runius, C G Pettersson, C A Fagerman
Varv: Sjöexpress
Längd: 10.5

Namn: Plymette 1939
Konstruktör: Bengt och Gustav Plym
Varv: Stockholms båtbyggeri AB
Längd: 6.8

Namn: Plymette II 1947
Konstruktör: Bengt Plym
Varv: Neglingevarvet
Längd: 7

Namn: Pricken 1922
Konstruktör: Gideon Forslund
Varv: Forslunds varv
Längd: 5

Namn: Rackarungen 1928
Konstruktör: Ruben Östlund
Varv: Åtvidabergs Industrier
Längd: 4.6

Namn: Ray 1925
Konstruktör: C G Pettersson och E. Hubendick
Varv:
Längd: 5.7

Namn: Sea-Song III 1939
Konstruktör: Ruben Östlund
Varv: Fisksätra Varv
Längd: 10.5

Namn: Sindy 1957-58
Konstruktör:
Varv: Uno Peterberg
Längd: 5.7

Namn: Svalan 1930
Konstruktör: Carl Plym
Varv: Neglingevarvet
Längd: 8

Namn: Treor 1938
Konstruktör: Gideon Forslund
Varv: Skogsö
Längd: 5.6

Namn: Va Tyx
Konstruktör:
Varv:
Längd: 7.2

Namn: Våg 1954
Konstruktör: Owe Forslund
Varv: Forslunds varv
Längd: 8.5

Namn: Zephyr VI 1929-30
Konstruktör:
Varv:
Längd: 6