valkommen-YHastholmsvarvet-1916Y-eskaderY-AronavilstolY-Carla-IIIsovandeY-saltY-Skum

I Yacht sektionen finns föreningens riktigt stora nöjesbåtar som definierar begreppet Yacht! Båtarna överstiger alla en längd av minst tolv meter och en ålder om minst 30 år. Här återfinns höjdpunkter som Arona från 1904, som punchkungen Edvard


Cederlund den yngre lät bygga sig och M/Y Vigor, byggd 1909 av August Plym på Stockholms båtbyggeri AB. Förutom dessa exempel finner man ett drygt 70-tal yachter som alla har mer eller mindre spännande historia att förtälja!

 

MYS-YACHTER

För att erhålla medlemskap i MYS-Y måste den sökande uppfylla MYS’ huvudstadgars krav, samt
inneha ett maskindrivet fartyg som uppfyller nedanstående krav.


Fartyget, som ska vara över 12 meter, bör vara konstruerat av erkänd konstruktör och byggt på känt varv. Båten skall kännetecknas av klassisk stil och skrovet skall vara tillverkat i trä eller metall. Skicket skall vara gott samt både utseende- och kvalitetsmässigt hålla en sådan klass som är förenligt med den exklusivitet som är MYS signum.


Båten skall i möjligaste mån vara i originalskick eller pietetsfullt renoverad till originalutseende. Replikabyggen kan undantagsvis godkännas. Har du ett historiskt intressant projekt eller en ej färdigrenoverad båt, kan den väljas in som aspirant.

Beslut om inregistrering och medlemskap fattas av sektionsstyrelsen.

 

MYS-YACHTER

Namn: Airawata 1923
Konstruktör: Karl Zakeus Westin
Varv: Åbo båtvarv

Namn: Alaiza 1921
Konstruktör: Carl Severin Andrée
Varv: AB Andrée & Rosenqvist OY
Längd: 12.2
Namn: Alarna 1918
Konstruktör: Eric Rudén
Varv: Högmarsö varv
Längd: 12.1
Namn: Alba II 1912
Konstruktör: Hugo Schubert
Varv: Saltsjöbadens Yachtvarv
Längd: 18.65
Namn: Albertina 1920
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Bröderna Larssons Varv
Längd: 15
Namn: Anitra 1929
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Rosättra varv
Längd: 12.32
Namn: Annonce 1929
Konstruktör: Ing. Knut Ljungberg
Varv: Hästholmsvarvet
Längd: 12.3
Namn: Ariel 1912
Konstruktör: Frans-Emil Eriksson
Varv: Värtans Mekaniska Verkstad
Längd: 15.15
Namn: Arona 1904
Konstruktör: J.E. Hernberg
Varv: Lindbergs Werkstads- och Warfs-Aktiebolag (Södra varvet)
Längd: 25.41
Namn: Astrella 1913
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Bröderna Larssons Varv
Längd: 14.7
Namn: Bellman 1914
Konstruktör: Hugo Schubert
Varv: Saltsjöbadens Yachtvarv
Längd: 18.7
Namn: Betty Ann 1954
Konstruktör: Chris-Craft
Varv:
Längd: 12
Namn: Biscaya 1933
Konstruktör: Evald Pira
Varv: Götaverken
Längd: 21.2
Namn: Caprice 1948
Konstruktör: Stig Tiedemann
Varv: Rosättra varv
Längd: 13.6
Namn: Carla III 1917
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Bröderna Larssons Varv
Längd: 20
Namn: Chriss 1920
Konstruktör: Viktor Israelsson
Varv: Anton Petterssons Båtvarv
Längd: 12.1
Namn: Condor 1937
Konstruktör: Knud H Reimers
Varv: Abrahamsson & Börjessons varv
Längd: 15
Namn: Elisabeth 1925
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Fröbergs Båtvarv
Längd: 12.95
Namn: Eugen 1876
Konstruktör:
Varv: Stockholms Örlogsvarf
Längd: 20.2
Namn: Eystra 1931
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Sjöexpress
Längd: 13.25
Namn: Geishan 1917
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: AB Stockholms Båtvarv
Längd: 12
Namn: Gersime 1911
Konstruktör: Zake Westin
Varv: Åbo båtvarvf
Längd: 13
Namn: Gill 1959
Konstruktör:
Varv: Åbo båtvarvf
Längd: 13.6
Namn: Havsörn II 1936
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Gräddö Varv
Längd: 17.8
Namn: Ian 1928
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Ängholmens Varv
Längd: 12.25
Namn: Ingeborg 1930
Konstruktör: Ruben Östlund
Varv: Rosättra varv
Längd: 14
Namn: Ingrid 1918
Konstruktör: Ing. Knut Ljungberg
Varv: Hästholmsvarvet
Längd: 18
Namn: Inka 1930
Konstruktör: Ruben Östlund
Varv:
Längd: 14
Namn: Lavenir III 60-talet
Konstruktör: Rotsell
Varv:
Längd: 15
Namn: Lilian II 1916
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Södra Varvet
Längd: 30

Namn: Linn 1965
Konstruktör: Otto L. Scheen Jr
Varv: Brödrene Aa
Längd: 14.4
Namn: Lorelei 1958
Konstruktör: Knud H Reimers
Varv: Rosättra Varv
Längd: 14.35
Namn: Loris 1913
Konstruktör: Ing. Knut Ljungberg
Varv: Hästholmsvarvet
Längd: 15
Namn: Margana 1919
Konstruktör: Ing. Knut Ljungberg
Varv: Hästholmsvarvet
Längd: 15
Namn: Mariana 1924
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Bröderna Larssons Varv
Längd: 13.8
Namn: Marina 1934
Konstruktör: Fred Cooper
Varv: Trosa varv
Längd: 12.2
Namn: Maroguna 1910
Konstruktör: Hugo Schubert
Varv: Saltsjöbadens Båtvarf
Längd: 15
Namn: Match II 1918
Konstruktör: Ing. Knut Ljungberg
Varv: Gustavsson & Andersson
Längd: 14.08
Namn: Minsann 1916
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Bröderna Larssons Varv
Längd: 15
Namn: Queen Anne 1915
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Bröderna Larssons Varv
Längd: 13.5
Namn: Raya 1929
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Fröbergs Båtvarv
Längd: 12.6
Namn: Salt 1938
Konstruktör: Knud H Reimers
Varv: Gräddö Varv
Längd: 12.78
Namn: Saraband 1914
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Fittja Båtvarv
Längd: 14
Namn: Siesta 1915
Konstruktör: Viktor Israelsson
Varv: Smedsuddens Varv
Längd: 15.5
Namn: Silva 1923
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Landin och Johansson
Längd: 12.6
Namn: Sir James 1914
Konstruktör: C G Pettersson
Varv:
Längd: 14.3
Namn: Skum 1927
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Fittja Båtvarv
Längd: 14.1
Namn: SoLong 1930
Konstruktör: Forslund & Fagerman
Varv: Sjöexpress
Längd: 12.75
Namn: Sonja 1954
Konstruktör: Jac M Iversen
Varv: Gräddö Varv
Längd: 12
Namn: Stella Nova 1971
Konstruktör: W Muller
Varv: Schiffswerft Hameln W Muller KG
Längd: 25
Namn: Symfoni 1948
Konstruktör: Knud H Reimers
Varv: Gräddö Varv
Längd: 16,7
Namn: Taifun 1908
Konstruktör: Albert Andersson
Varv: Halldin & Co
Längd: 12.12
Namn: Tiffany 1963
Konstruktör: Furuholmen & Scheen
Varv: Brödrene Aa
Längd: 13.2
Namn: Tournesol 1912
Konstruktör: Viktor Israelsson
Varv: Rudéns Varf
Längd: 18
Namn: TV12 1924
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Önnereds båtvarv Lundin & Johansson
Längd: 13.8
Namn: Unna 1937
Konstruktör: Ruben Östlund
Varv: Svensson & Dahlström
Längd: 13.5
Namn: Veronica 1958
Konstruktör: R G Furuholmen
Varv: Brödrene Aa
Längd: 12.12
Namn: Vidar III 1931
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Allmags Varv
Längd: 12.85
Namn: Vift 1916
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Bröderna Larssons Varv
Längd: 14.3
Namn: Vigor 1909
Konstruktör: August Plym
Varv: Stockholms båtbyggeri AB
Längd: 13.65
Namn: Vitesse 1919
Konstruktör: Ing. Knut Ljungberg
Varv: Hästholmsvarvet
Längd: 17.65
Namn: Wialla III 1923
Konstruktör: Erik Salander
Varv: Lundin & Johansson/Karl G. Wahlberg, Önneredsvarvet
Längd: 12.2

MYS-YACHT ASPIRANT

Namn: Amiga 1910
Konstruktör:
Varv:
Längd: 12.2
Namn: Belsebub 1906
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Revesators Varv
Längd: 12
Namn: Butterfly 1918
Konstruktör: Hugo Schubert
Varv: Saltsjöbadens Yachtvarv
Längd: 18.5
Namn: Graciella 1916
Konstruktör: Ing. Knut Ljungberg
Varv: Hästholmsvarvet
Längd: 12.55
Namn: Gunilla 1956
Konstruktör: Jac M Iversen
Varv: Bröderna Linusson
Längd: 13
Namn: Helena 1917
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Bröderna Larssons Varv
Längd: 15.5

Namn: Ickan
Konstruktör:
Varv:
Längd: 15.5
Namn: Madame X 1939
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Ekensbergs varv
Längd: 24.5
Namn: Marina 1908
Konstruktör: Knut Ljungberg
Varv: Hästholmsvarvet
Längd: 13.8
Namn: Måsen 1924
Konstruktör: Ing. Knut Ljungberg
Varv: Nya Yachtvarvet
Längd: 16.5
Namn: Tripas 1912
Konstruktör: C G Pettersson
Varv: Lövholmsvarvet
Längd: 12.6