Eskader_2015_S046valkommen-RR-PedR-EvaEskader_2015_S008Eskader_2015_S045R-Relda_D2X1508R-Scout

I Racersektionen finner du föreningens racer och ”passbåtar”. Ett stort antal är ritade av Gideon Forslund som kommit att kallas ”den svenska racerbåtens fader”. I racerbåtsflottan kan
nämnas veteraner från Chris-Craft, Carlo Riva, Dart, Gar Wood och Ruben Östlund, ja listan över framgångsrika och historiskt intressanta racerbåtskonstruktörer kan göras lång.

STADGAR MYS-RACER

För att erhålla medlemskap i MYS-R måste den sökande inneha en snabbgående båt, typ [tävlings]racer
eller passbåt, vilken skall uppfylla nedanstående krav.

§1
Båtens skrov ska vara tillverkat av trä, plywood eller annan produkt av trä, aluminium eller annan metall.

§2
Båten skall vara minst 30 år gammal. Moderna replikabyggen kan inväljas om utförandet och materialval håller mycket hög klass och i stort följer originalbåtens konstruktion, samt om båtens, och/eller förebildens, historiska värde är stort.

§3
Båten bör vara konstruerad av erkänd
konstruktör samt byggd på känt varv.

§4
Båten skall från början vara konstruerad och byggd som nöjes- eller tävlingsbåt.

§5
Båtar byggda efter första världskriget (1918) skall ha skarpa slag.

§6
Båten får ej vara försedd med sovutrymme, typ ruff.
Om en tillverkare erbjudit flera olika typer av däck eller överbyggnader på samma grundskrov, skall samtliga dessa godkännas, om de i övrigt uppfyller övriga paragrafer. Exempel på olika typer av snabbgående passbåtar är coupé, runabout och utility.

§7
Båten skall i möjligaste mån vara i originalskick eller pietetsfullt renoverad till originalutseende med för båttypen korrekt material och konstruktionssätt.
Ombyggnader som ändrat båtens originalutseende eller funktion, får ej ha utförts. Eftermonterade tillbehör skall vara tidsenliga.

§8
Båten skall, både utseende- och kvalitetsmässigt, hålla en sådan klass, som är förenlig med den exklusivitet vilket är och fortsättningsvis måste vara MYS’ signum.

§9
Till båt konstruerad och byggd för utombordsdrift, skall finnas förutom en eventuell modernare bruksmotor, en tidstypisk fungerande utombordare.

§10
Båt, konstruerad och byggd för inombordsdrift, bör vara försedd med en motor vars typ, funktion och effekt så nära som möjligt överensstämmer med originalmotorns prestanda. Dispens från denna paragraf kan ges i exceptionella fall.

§11
Modern säkerhetsutrustning får finnas om denna ej nämnvärt förändrar båtens ursprungliga utseende och karaktär.

§12
Båt, som invalts i MYS-R, skall även fortsättningsvis hållas i bästa skick, både vad gäller sjövärdighet och finish. Om båt förfaller p.g.a. vanvård upptas diskussion med ägaren om placering i MYS-R -ASPIRANT. Vid ägarbyte av MYS-R-båt, kan en ombesiktning göras av densamma. Håller båten då ej den kvalitet som stadgarna föreskriver, får båten initialt registreras i MYS-R-ASPIRANT.

Beslut om medlemskap och inregistrering fattas av sektionstyrelsen. För att garantera att båtarna i MYS-R och MYS-R-ASPIRANT håller den klass som MYS-namnet står för, KAN båt före inval besiktigas av en representant utsedd av MYS-R:s styrelse.


MYS-RACERS

Age
Konstruktör: Rafael Blomqvist (1925)
Varv/byggare: AB Lidingövarvet
Byggnadssätt: Listkravell
Ägare: Lars Einar

Atoména
Konstruktör: Ove Forslund (1956)
Varv/byggare: Forslunds varv
Byggnadssätt: Kravell på ekspant
Ägare: Göran Eriksson

Belleza
Konstruktör: Century (1957)
Varv/byggare: Century
Byggnadssätt: Listkravell
Ägare: Cai Pettersson

Brysons Folly
Konstruktör: Cris-Craft (1956)
Varv/byggare: Cadillac Corp.
Byggnadssätt: Dubbelkravell
Ägare: Åke Nygren

Carina
Konstruktör: Gideon Forslund (1930)
Varv/byggare: Meurlings varv
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Jonas Bergström

Caskad
Konstruktör: Harry Becker (1960)
Varv/byggare: Schönnings varv
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Esbjörn Larsson

Chris-Craft number 9
Konstruktör: Chris-Craft (1964)
Varv/byggare: Chris-Craft
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Pål Hausel

Claire
Konstruktör: Gideon Forslund (1925)
Varv/byggare: Forslunds varv
Byggnadssätt: Listkravell
Ägare: Anders Værnéus/Kåre Bremer

Cocotero
Konstruktör: Ruben E Östlund (1927)
Varv/byggare: Gåsövarvet
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Ola Eklund

Delfin
Konstruktör: Carl Plym (1930)
Varv/byggare: Stockholms Båtbyggeri AB
Byggnadssätt: Kravell på sågade ekspant, dubbel botten
Ägare: Tony Duda

Delphin II
Konstruktör: Lürssen werft (1937)
Varv/byggare: Lürssen Werft
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Hol Michael Larsson

Dixi
Konstruktör: Ing. Erik Sonnegård (1932)
Varv/byggare: Högmarsö varv
Byggnadssätt: Kravell på träspant
Ägare: Ronald Brander

Effhå
Konstruktör: Gideon Forslund (1927)
Varv/byggare: Forslunds varv
Byggnadssätt: Listkravell
Ägare: Hans Ericson & Camilla Ericson Palmqvist

Erna
Konstruktör: Gideon Forslund (1927)
Varv/byggare: Carl Eriksson
Byggnadssätt:
Ägare: Tony Duda

Eva
Konstruktör: Carl Plym (1930)
Varv/byggare: Stockholms Båtbyggeri Aktiebolag
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Björn Melander & consortium

Fidde
Konstruktör: Gar Wood (1937)
Varv/byggare: Gar Wood Inc
Byggnadssätt: Listkravell på träspant
Ägare: Per och Anne-Sofie Svensson

Fiorella
Konstruktör: C G Pettersson (1912)
Varv/byggare: Bröderna Larsson
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Thomas von Matérn

Fleur
Konstruktör: Gideon Forslund (1936)
Varv/byggare: Forslunds varv
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Tomas Johnsson

Furuvik
Konstruktör: Gideon Forslund (1931)
Varv/byggare: Forslunds varv
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Lars Modin

Garfield
Konstruktör: Gar Wood (1937)
Varv/byggare: Gar Wood Inc.
Byggnadssätt: Listkravell
Ägare: Ola Åhman

Gullan
Konstruktör: Carlo Riva (1960)
Varv/byggare: Cantiere Riva
Byggnadssätt: Mahognyfaner över spant
Ägare: Staffan Gullander

Holiday
Konstruktör: Chris-Craft (1963)
Varv/byggare: Chris-Craft
Byggnadssätt: Listkravell på träspant
Ägare: Tom Christensen

Isabella
Konstruktör: Chris-Craft (1961)
Varv/byggare: Chris-Craft
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Mats Rosell

Isabella II
Konstruktör: John L Hacker (1989)
Varv/byggare: Hacker Boat Company
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Gunnar & Kerstin Haglund

Joyrider
Konstruktör: Gideon Forslund (1938)
Varv/byggare: Forslunds varv
Byggnadssätt: Kravell på ekspant
Ägare: Ronny Norberg

Kathinka
Konstruktör: Henning och Gideon Forslund (1936)
Varv/byggare: AB Sjöexpress
Byggnadssätt: Kravell på ek- och järnspant
Ägare: Anders Persson

Knock on Wood
Konstruktör: Gar Wood (1936)
Varv/byggare: Gar Wood Inc.
Byggnadssätt: Kravell
Ägare:Jens Bengtsson

Kristina
Konstruktör: Owe Forslund (1961)
Varv/byggare: Forslunds Varv
Byggnadssätt: Kravell på ekspant
Ägare: Peter Kilander

Kurre II
Konstruktör: Gideon Forslund (1937)
Varv/byggare: Forslunds varv
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Håkan Pettersson

Långa Lisa
Konstruktör: Carl Plym (1930)
Varv/byggare: Stockholms båtbyggeri
Byggnadssätt: Kravell på ekspant
Ägare: Bobo och Feffe Gernandt

Layla
Konstruktör: John L Hacker (1996)
Varv/byggare: Hacker Boat Company
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Stefan & Kickie Sundqvist

Lilly
Konstruktör: Owe Forslund (1957)
Varv/byggare: Forslunds varv
Byggnadssätt: Plywood
Ägare: Fredrik Borgegård

Långa Lisa
Konstruktör: Carl Plym (1930)
Varv/byggare: Stockholms båtbyggeri
Byggnadssätt: Kravell på ekspant
Ägare: Bobo och Fefe Gernandt

Mae West
Konstruktör: Henry Scott-Paine (1938)
Varv/byggare: Power Boats Ltd
Byggnadssätt: Diagonalkravell
Ägare: Christopher Upmark

Malissa
Konstruktör: Harry Meiritz (1920-talet)
Varv/byggare:
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Maud och Lars Einar

Marocca
Konstruktör: Webb C Hayes (1931)
Varv/byggare: Dart Boats Inc
Byggnadssätt: Kravell på träspant
Ägare: Ove Lindwall

Menuett
Konstruktör: Bengt och Gustav Plym (1939)
Varv/byggare: Stockholms båtbyggeri AB
Byggnadssätt: Kravell på ekspant
Ägare: Peter Nilsson

Micky
Konstruktör: Gideon Forslund (1933)
Varv/byggare: Forslunds varv
Byggnadssätt: Kravell på ekspant
Ägare: Rolf Öhrström

Miss Demeanor
Konstruktör: Gar Wood (1936/2012)
Varv/byggare: Bo Wahlstöm
Byggnadssätt: Kallbakad epoxy
Ägare: Bo Wahlström

Miss GarWood
Konstruktör: Gar Wood (1936)
Varv/byggare: Gar Wood Inc.
Byggnadssätt: Listkravell
Ägare: Hans Alvin

My Song
Konstruktör: Chris Craft (1937)
Varv/byggare: Chris Smith & Sons boat Co
Byggnadssätt: Listkravell på träspant
Ägare: Gary Johansson

Ninnie III
Konstruktör: Gideon Forslund (1935)
Varv/byggare: Forslunds varv
Byggnadssätt: Kravell på ekspant
Ägare: Anders Jelving

Nounourse
Konstruktör: Owe Forslund (1959)
Varv/byggare: Forsllunds varv
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Familjen Værnéus

Okända M
Konstruktör: Ev bröderna Lund (1927)
Varv/byggare: Ev Lunds Skepps & Yachtvarv
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: William Kurtson-Bellman

Olivia
Konstruktör: Owe Forslund (1958)
Varv/byggare: Forslunds varv
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Ronny och Åse Wiik Norberg

Phantom
Konstruktör: Gideon/Owe Forslund (1937)
Varv/byggare: Forslunds varv
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Peter Lindmark

Quhm Igen
Konstruktör: Henning och Gideon Forslund (1939)
Varv/byggare: AB Sjöexpress
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Jan Nyström

Ran
Konstruktör: Gideon Forslund (1936)
Varv/byggare: Forslunds varv
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Berra Olofsson

Relda
Konstruktör: Gideon Forslund (1938)
Varv/byggare: Forslunds varv
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Tom Olsson

Sabrina
Konstruktör: Gideon och Owe Forslund (1950-talet)
Varv/byggare:
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Göran Wredesjö

Sagitta
Konstruktör: Gideon Forslund (1929)
Varv/byggare: Forslunds varv
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Harald Walczok

Scout
Konstruktör: Gideon Forslund (1939)
Varv/byggare: AB Sjöexpress
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Niklas Zennström

Sea-Wing
Konstruktör: Dart Boat Company (1929)
Varv/byggare: Dart Boat Company
Byggnadssätt: Listkravell
Ägare: Christian och Jeanette Barfod

Sinbad
Konstruktör: Chris Smith & Sons (1929)
Varv/byggare: Chris Smith & Sons
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Richard Fors

Sjökatten
Konstruktör: Gunnar Björklund (1957)
Varv/byggare: Ingmars Båtvarv
Byggnadssätt: Ribbkravell
Ägare: Lennart Engström

Solavæ
Konstruktör: Carl Severin Andrée (1921)
Varv/byggare: Andre & Rosenquist OY
Byggnadssätt: Listkravell
Ägare: Anders Værnéus

Speedy
Konstruktör: Åke Sundstedt (1961)
Varv/byggare: Börje Davidsson
Byggnadssätt: Mahognyplywood på ekspant
Ägare: Per och Christina Almqvist

Sporten
Konstruktör: Tage Boghammar (1938)
Varv/byggare: Gustafsson & Andersson
Byggnadssätt: Kravell på sågade ekspant
Ägare: Anders Persson

Spray
Konstruktör: Henning och Gideon Forslund (1938)
Varv/byggare: AB Sjöexpress
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Anders Hegart

Taj Mahal
Konstruktör: Gideon Forslund (1936)
Varv/byggare: Forslunds varv
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Harry Helin

Tam O´Shanter
Konstruktör: Gar Wood (1939)
Varv/byggare: Gar Wood Inc
Byggnadssätt: Listkravell
Ägare: Robert Hammarström

Triton
Konstruktör: Curt Borgenstam (1954)
Varv/byggare: Neglingevarvet
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Föreningen M/Y Tritons vänner

Uniqum
Konstruktör: Uno Ekman (1958-62)
Varv/byggare: Uno Ekman
Byggnadssätt: Aluminium
Ägare: Thomas Atterling

VSOP
Konstruktör: Chris Craft (1936)
Varv/byggare: Chris Smith & Sons boat Co
Byggnadssätt: Listkravell
Ägare: Anders & Viola Widström

Våg VIII
Konstruktör: Gideon Forslund (1938)
Varv/byggare: Essingevarvet
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Tommy Henning

Wadduda
Konstruktör: John L Hacker (1982)
Varv/byggare: Morgan Marine/Hacker Craft
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Christer Nordlund

Wanda
Konstruktör: Gideon Forslund (1937)
Varv/byggare: Forslunds varv
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Urban Ahlgren

Wanderer II
Konstruktör: John L Hacker (1987)
Varv/byggare: Hacker Boat Company
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Johan Lodenius/Leif Rung

Wira III
Konstruktör: Gideon Forslund (1933)
Varv/byggare: Forslunds varv
Byggnadssätt: Kravell på ekspant
Ägare: Stefan och Kicki Sundqvist


MYS-RACER ASPIRANT

Dodger
Konstruktör: Carl Plym (1930)
Varv/byggare: Stockholms båtbyggeri AB
Byggnadssätt: Kravell
dubbel botten
Ägare: Johan Odvik

Eveline
Konstruktör: Åke Sundstedt (sent 50-tal)
Varv/byggare:
Byggnadssätt: Plywood
Ägare: Anders Persson

Flyer
Konstruktör: Bruce N Crandall (1936)
Varv/byggare:
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Johan och Gustav Odvik

Fräs
Konstruktör: Bernhard Lund (1931)
Varv/byggare: Lunds Skepps- & Yachtvarv
Byggnadssätt: Listkravell
Ägare: Anders Værnéus

Glittra
Konstruktör: Edgar Söderström (1947)
Varv/byggare: Henning Karlsson/Söderköping
Byggnadssätt: Kravell/Klink
Ägare: Peter Lindell

Huggormen
Konstruktör: Ev. Gideon Forslund (ca 1931)
Varv/byggare:
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Ioannis Karelis

Inga
Konstruktör: Bernhard Lund (ca 1930)
Varv/byggare: Lunds Skepps- och Yachtvarv
Byggnadssätt: Listkravell på ekspant
Ägare: Jan Thulin

Miss USA
Konstruktör: William Atkin (1932)
Varv/byggare: Ossian Johanssons varv
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Johan och Ebba Odvik

Olle Bull
Konstruktör: Gideon Forslund (1939)
Varv/byggare: Sjöexpress varv
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Anders Persson

Pilen
Konstruktör: Einar Runius & CG Pettersson (1926)
Varv/byggare: KB Sjöexpress
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Jan Oxelberg

Plymette
Konstruktör: Bengt & Gustav Plym (1939)
Varv/byggare: Stockholms Båtbyggeri AB
Byggnadssätt: Listkravell
Ägare: Anders & Helena Værnéus

Pricken
Konstruktör: Gideon Forslund (1922)
Varv/byggare: Forslunds varv
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Marcus Rosén

Ray
Konstruktör: C G Pettersson & F Hubendink
Varv/byggare:
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Johan och Sofia Odvik

Sea-Song III
Konstruktör: Ruben E Östlund (1939)
Varv/byggare: Fisksätra varv
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Thomas Johnsson

Sindy
Konstruktör: – (1957)
Varv/byggare: Uno Peterberg
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Anders Værnéus

Svalan
Konstruktör: Carl Plym (1930)
Varv/byggare: Neglingevarvet
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Johan Wahlgen

Va Tyx
Konstruktör: – (Sent 10-tal – sent 20-tal)
Varv/byggare:
Byggnadssätt: Kravell på ekspant
Ägare: Ingvar Person

Våg
Konstruktör: Owe Forslund (1954)
Varv/byggare: Forslunds Varv
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Anders Værnéus

Yvonne
Konstruktör: Ruben Östlund (1928)
Varv/byggare: Åtvidabergs Industrier
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Måns Borglin