valkommen-YY-TournesolHastholmsvarvet-1916Y-eskaderY-AronavilstolY-Carla-IIIsovandeY-saltY-Match-II

I Yacht sektionen finns föreningens riktigt stora nöjesbåtar som definierar begreppet Yacht! Båtarna överstiger alla en längd av minst tolv meter och en ålder om minst 30 år. Här återfinns höjdpunkter som Arona från 1904, som punchkungen Edvard
Cederlund den yngre lät bygga sig och M/Y Vigor, byggd 1909 av August Plym på Stockholms båtbyggeri AB. Förutom dessa exempel finner man ett drygt 70-tal yachter som alla har mer eller mindre spännande historia att förtälja!

STADGAR MYS-YACHTER

För att erhålla medlemskap i MYS-Y måste den sökande uppfylla MYS’ huvudstadgars krav, samt
inneha ett maskindrivet fartyg som uppfyller nedanstående krav.

§1
Fartyget skall vara maskindrivet med en längd överstigande 12 meter, skrovet tillverkat av trä eller metall.

§2
Fartyget skall vara minst 30 år gammalt. Moderna replikabyggen kan inväljas om utförandet och materialval håller mycket hög klass och i stort följer originalbåtens konstruktion samt om båtens, och/eller förebildens, historiska värde är stort.

§3
Fartyget skall i första hand vara byggt som nöjesfartyg och i möjligaste mån ha kvar sitt ursprungsutseende och vara konstruerad av erkänd båtkonstruktör. Ombyggnader som menligt påverkar fartygets ursprungsutseende bör ej få förekomma.

§4
Fartyg som invalts i MYS-Y, skall hållas i bästa skick, både vad gäller sjövärdighet och finish och skall kvalitetsmässigt hålla en sådan klass, som är MYS’ signum. Fartyg som förfaller p.g.a. vanvård, förbehåller sig Yachtstyrelsen rätten, att efter besiktning och diskussion med skeppare inplaceras i avdelningen “MYS-Y-ASPIRANT”. Om ett fartyg skall överflyttas från MYS-Y-ASPIRANT till ordinarie skall om möjligt fartyget besiktigas av någon i Yachtstyrelsen eller av styrelsen utsedd kontrollant.

§5
Fartygets historik och övrig dokumentation skall finnas som kopia i sektionens arkiv. Denna skall vara så komplett som möjligt.

§6
Beslut om inregistrering och medlemsskap fattas av sektionsstyrelsen.


MYS-YACHTER

Alaiza
Konstruktör: Carl Severin Andrée (1921)
Varv/byggare: AB Andrée & Rosenqvist OY
Material: Furu
Ägare: Göran P Sjödin

Alarna
Konstruktör: Eric Rudén (1918)
Varv/byggare: Högmarsö slip
Material: Furu
Ägare: Ingvar och Malin Persson

Alba II
Konstruktör: Hugo Schubert (1912)
Varv/byggare: Saltsjöbadens yachtvarv
Material: Stål
Ägare: Rederi Alba AB

Albertina
Konstruktör: C G Pettersson (1920)
Varv/byggare: Br Lassons varv
Material: Mahognykravell på ek och järnspant
Ägare: Carl-Erik Janson

Amiga
Konstruktör: – (1910)
Varv/byggare: –
Material: Stål
Ägare: Kickan och Nalle Bjerfalk

Annonce
Konstruktör: Knut Ljungberg (1929)
Varv/byggare: Hästholmsvarvet
Material: Hondurasmahogny
Ägare: Fredrik Sandefeldt & Mårten Eklund

Ariel
Konstruktör: Frans-Emil Eriksson (1912)
Varv/byggare: Värtans Mekaniska Verkstad
Material: Stål
Ägare: Börje och Christina Leijström

Arona
Konstruktör: J E Hernberg (1904)
Varv/byggare: Lindbergs verkstad AB
Material: Stål
Ägare: Gunnar och Kerstin Haglund

Astrella
Konstruktör: C G Pettersson (1913)
Varv/byggare: Br Larsson
Material: Hondurasmahogny
Ägare: Lars och Gunilla Östervall

Bellman
Konstruktör: Hugo Schubert (1914)
Varv/byggare: Saltsjöbadens yachtvarv
Material: Stål
Ägare: Håkan Knutsson

Biscaya
Konstruktör: Evald Pira (1933)
Varv/byggare: Götaverken
Material: Värmegalvaniserat stål
Ägare: Bertil Rumenius

Caprice
Konstruktör: Stig Tiedemann (1948)
Varv/byggare: Rosätra varv
Material: Hondurasmahogny
Ägare: Helge Pettersson & Maud Gunnarsson

Carla III
Konstruktör: C G Pettersson (1917)
Varv/byggare: Br Larsson
Material: Hondurasmahogny
Ägare: Bo och Kickan Ljungberg

Chriss
Konstruktör: Viktor Israelsson (1920)
Varv/byggare: Anton Petterssons båtvarv
Material: Hondurasmahogny
Ägare: Peter von Backhoff & Annelie Hellström

Condor
Konstruktör: Knud H Reimers (1937)
Varv/byggare: Abrahamsson & Börjesson
Material: Furu
Ägare: Lennart Ericsson

Elisabeth
Konstruktör: C G Pettersson (1925)
Varv/byggare: Fröbergs båtvarv
Material: Mahogny
Ägare: Dan och Christina Uddenfeldt

Eol
Konstruktör: C G Pettersson (1921)
Varv/byggare: Köppnick
Material: Mahogny
Ägare: Stefan och Kicki Sundqvist & Mats och Lotta Holmgren

Eugen
Konstruktör: kungaslup (1876)
Varv/byggare: Stockholms Örlogsvarf
Material: Stål
Ägare: Pierre Holm och Cecilia Tegnesjö

Eystra
Konstruktör: C G Pettersson (1931)
Varv/byggare: Sjöexpress
Material: Mahogny
Ägare: Kent Werner och Birgitta Nyberg

Geishan
Konstruktör: C G Pettersson (1917)
Varv/byggare: AB Stockholms Båtvarv
Material: Mahogny
Ägare: Tommy Andersson

Gersime
Konstruktör: Zake Westin (1911)
Varv/byggare: Åbo varv
Material: Hondurasmahogny
Ägare: Ove G Jonsson & Pekka Seitola

Gill
Konstruktör: Okänd (1959)
Varv/byggare: Åbo Båtvarv
Material: Mahogny på järn och ekspant
Ägare: Emil Kristoffersson

Havsörn II
Konstruktör: C G Pettersson (1936)
Varv/byggare: Gräddö varv
Material: Mahogny
Ägare: Göran Schyldt & Bo Lundgren

Hjorten
Konstruktör: Knud H Reimers (1939)
Varv/byggare: AB Sverres varv
Material: Mahogny
Ägare: Peter & Jane Philstedt

Ian
Konstruktör: C G Pettersson (1928)
Varv/byggare: Ängholmens varv
Material: Mahogny
Ägare: Thomas Häggström

Ingeborg
Konstruktör: Ruben Östlund (1930)
Varv/byggare: Rosätra varv
Material: Mahogny
Ägare: Lars Erik Björklund

Ingrid
Konstruktör: Knut Ljungberg (1918)
Varv/byggare: Hästholmsvarvet
Material: Hondurasmahogny
Ägare: Syskonen Peter, Catharina och Fredrik Letzén

Inka
Konstruktör: Ruben Östlund (1930)
Varv/byggare: –
Material: Mahogny
Ägare: Ola Hansson

Lavenir III
Konstruktör: – (Början 1960)
Varv/byggare: –
Material: Mahogny
Ägare: Julle Bärnström

Lillian II
Konstruktör: C G Pettersson (1916)
Varv/byggare: Södra varvet
Material: Stål
Ägare: Scott och Hilary Pereira

Loris
Konstruktör: Knut Ljungberg (1913)
Varv/byggare: Hästholmsvarvet
Material: Hondurasmahogny
Ägare: Mats Arrénborg & Ilona Orgmets

Margana
Konstruktör: Knut Ljungberg (1919)
Varv/byggare: Hästholmsvarvet
Material: Hondurasmahogny
Ägare: Karin och Ola Åhman

Mariana
Konstruktör: C G Pettersson (1924)
Varv/byggare: Br Larsson
Material: Mahogny
Ägare: Johan Sjölander & AnnaMaria Skottling

Marina
Konstruktör: Fred Cooper (1934)
Varv/byggare: Trosa varv
Material: Mahogny
Ägare: Kenneth Jacobson

Maroguna
Konstruktör: Hugo Schubert (1910)
Varv/byggare: Saltsjöbadens yachtvarv
Material: Furu
Ägare: Richard Bergquist

Match II
Konstruktör: Knut Ljungberg (1918)
Varv/byggare: Gustavsson & Andersson
Material: Honduras mahogny
Ägare: Olli Santala

Minsann
Konstruktör: C G Pettersson (1916)
Varv/byggare: Br Larsson
Material: Mahogny
Ägare: Carl-Johan och Åsa Scharp

Naja
Konstruktör: C G Pettersson (1917)
Varv/byggare: Hästholmsvarvet
Material: Hondurasmahogny
Ägare: Jessica och Marcus Dennerstedt

Queen Anne
Konstruktör: C G Pettersson (1915)
Varv/byggare: Br Larsson
Material: Hondurasmahogny
Ägare: Ingvar Gustafsson

Raya
Konstruktör: C G Pettersson (1929)
Varv/byggare: Fröbergs båtvarv
Material: Hondurasmahogny
Ägare: Per Weilgoni

SALT
Konstruktör: Knud H Reimers (1938)
Varv/byggare: Gräddö varv/Axel Eriksson
Material: Hondurasmahogny
Ägare: Lars och Anki Olsson

Saraband
Konstruktör: C G Pettersson (1914)
Varv/byggare: Fittja båtvarv
Material: Hondurasmahogny
Ägare: Mats och Tina Nygård

Siesta
Konstruktör: V Israelsson (1915)
Varv/byggare: Smeduddens varv
Material: Stål
Ägare: Björn Odlander & Anders Nordqvist

Silva
Konstruktör: C G Pettersson (1923)
Varv/byggare: Landin och Johansson
Material: Mahogny
Ägare: Anders & Viola Widström

Sir James
Konstruktör: – (Före 1922)
Varv/byggare: –
Material: Hondurasmahogny
Ägare: Kenneth och Ann Brånth

Skum
Konstruktör: C G Pettersson (1927)
Varv/byggare: Fittja varv
Material: Lärkträ
Ägare: Glenn William Bridger

SoLong
Konstruktör: Forslund & Fagerman (1930)
Varv/byggare: Sjöexpress varv
Material: Hondurasmahogny
Ägare: Jens Assur

Sonja
Konstruktör: Jac M Iversen (1954)
Varv/byggare: Gräddö varv/Eriksson
Material: Hondurasmahogny
Ägare: Pierre och Erica Dunbar

Spirit
Konstruktör: C G Pettersson (1926)
Varv/byggare: Svinderviks varv
Material: Hondurasmahogny
Ägare: Anders Wickbom & Gunilla Åkesson

Stella Nova
Konstruktör: W. Muller (1971)
Varv/byggare: Schiffswerft Hameln W Muller KG
Material: Stål
Ägare: Ulf Hildebeck

Taifun
Konstruktör: Albin Andersson (1908)
Varv/byggare: Halldin & Co
Material: Mahogny
Ägare: Torbjörn Blomqvist

Tiffany
Konstruktör: Furuholmen & Sheen (1963)
Varv/byggare: Brødrene Aa
Material: Furu
Ägare: Espen Bergan og Gry Frugård

Tournesol
Konstruktör: V Israelsson (1912)
Varv/byggare: Rudén varf
Material: Mahogny
Ägare: Vintage boats and charter

TV12
Konstruktör: C G Pettersson (1924)
Varv/byggare: Önnereds båtvarv Lundin & Johansson
Material: Hondurasmahogny
Ägare: Patric Granstedt

Unna
Konstruktör: Ruben Östlund (1937)
Varv/byggare: Svensson & Dahlström
Material: Hondurasmahogny
Ägare: Henrik von Koch & Co

Veronica
Konstruktör: R G Furuholmen (1958)
Varv/byggare: Brødrene Aa
Material: Oregonpine
Ägare: Jan Eilif Johansen

Vidar III
Konstruktör: C G Pettersson (1931)
Varv/byggare: Allmags varv
Material: Mahogny
Ägare: Magnus Kaplan

Vift
Konstruktör: C G Pettersson (1916)
Varv/byggare: Br Larsson
Material: Mahogny
Ägare: Roger Pettersson & Helena Elfström

Vigor
Konstruktör: August Plym (1909)
Varv/byggare: Stockholms båtbyggeri, Neglinge
Material: Furu
Ägare: Lena och Mats Gardeling

Vitesse
Konstruktör: Knut Ljungberg (1919)
Varv/byggare: Hästholmsvarvet
Material: Furu
Ägare: Richard Bergström

Wialla III
Konstruktör: Erik Salander (1923)
Varv/byggare: Lundin & Johansson/Karl G Wahlberg
Material: Mahogny
Ägare: Peter Bengtsson


MYS-YACHT ASPIRANT

Butterfly
Konstruktör: Hugo Schubert (1918)
Varv/byggare: Saltsjöbadens yachtvarv
Material: Stål
Ägare: Nalle och Kickan Bjerfalk

Graciela
Konstruktör: Knut Ljungberg (1916)
Varv/byggare: Hästholsvarvet
Material: Furu
Ägare: Per Anders Henningson & Maria Nilsson

Helena
Konstruktör: C G Pettersson (1917)
Varv/byggare: Br Larsson
Material: Mahogny
Ägare: Per Lundbladh

Ickan
Konstruktör: –
Varv/byggare: –
Material: Lärk och mahogny
Ägare: Jeanette och Christian Barfod

Madame X (Jagaren)
Konstruktör: C G Pettersson (1939)
Varv/byggare: Ekensbergs varv
Material: Stål
Ägare: Björn Nobelius

Måsen
Konstruktör: Knut Ljungberg (1924)
Varv/byggare: Yachtvarvet Hästholmen
Material: Hondurasmahogny
Ägare: Ingvar Gustafsson

Tripas
Konstruktör: C G Pettersson (1912)
Varv/byggare: Lövholmsvarvet
Material: Hondurasmahogny
Ägare: Stefan Larsson

Valen
Konstruktör: – (1925)
Varv/byggare: Lidingövarvet
Material: Ek/mahogny
Ägare: Lena Lurén