PROVENIENS OCH HUR DU SÖKER DEN

Din ansökan, förutom alla viktiga basfakta, måste vara komplett innan vi tar ställning till den. Därför är uppgifter om båtens ursprung och proveniens mycket viktiga delar av din ansökan. Historik och bevarande utgör basen för det världsunika kulturarv MYS står för.

 

Saknar du historik om båten måste du själv söka och samla in den.

Det enskilt viktigaste tipset i din jakt på proveniens är att prata med säljaren du köpt båten av, förmodligen kan han ge kontakten till den han själv köpt båten av, osv. 

 

Du kan också kontakta båtklubbar där båten har legat. Söka fakta genom att lägga ut en bildfråga på Facebook-gruppen ”Vi som älskar träbåtar”. Leta också fakta och ledtrådar på Sjöhistoriska Museets bibliotek, i gamla KMK eller KSSS matriklar, DigitaltMuseum, mm.

 

Länk till ett mycket lyckat sök i Facebookgruppen ”Vi som älskar träbåtar”.

Länk till ett nummer av Mysnytt som handlar om proveniens och hur man finner den.

 

Texten om båtens historik bör vara minst 700 – men maximalt 1.300 nedslag för att rymmas i Årsboken (se exempelsida) – det är du själv som redigerar texten till rätt längd.

En annan viktig del av ansökan är bilden. Ansökan ska kompletteras genom att du skickar en bra liggande helbild på båten (söker du med en färdigrenoverad båt är kravet en bra helbild i sjön). Bilderna måste vara direkt från kameran, mobilkamera duger fint, och i full upplösning för att kunna tryckas. E-posta bilderna separat till info@mys.nu, märk bilderna med båtnamn.