Adressen till MYS klubblokal är Tackjärnsvägen 2, Bromma. Lokalerna delar vi med några andra föreningar som bland andra Automobilhistoriska Klubben och BMW Klubben.

I lokalerna håller vi våra styrelsemöten, de används också vid olika medlemsmöten, till exempel föredrag och vår årliga högtid – Matrikelutdelningen i mitten av april.