Välkommen med din proveniens!
Mysarkivet öppnar nu upp en obegränsad möjlighet att samla, bevara och synliggöra all den proveniens du har i dina lådor, historiska bilder, ritningar, gamla dokument och anekdoter – nu är det dags att ladda Mysarkivet med alla dina skatter!

För att göra underlaget hanterbart för oss är det bra om du först kan samla och strukturera materialet efter följande preliminära bruttolista och modell:

1. Generell historiebeskrivning med ägarlängd etc i ett textdokument. Spara och skicka gärna dokumentet som pdf.

2. Historiska bilder, scannade eller avfotograferade och döpta på ett tydligt sätt. Förutom att skicka oss bilderna som separata jpg, skapa ett textdokument där bilderna är monterade och försedda med bildtexter. Spara gärna som pdf.

3. Ritningar och andra historiska dokument, skicka oss separata digitala dokument, namngivna på ett tydligt sätt, gärna åtföljda av en pdf med bildtexter.


4. Anekdoter runt båten och tidigareägare som du fått skriftligt eller muntligt beskrivna samlar du i ett textdokument, gärna som pdf.

5. Renoveringar, beskrivning av större renoveringar. Skapa ett textdokument där du beskriver renoveringen i text och bild, spara ut dokumentet som en pdf som du skickar oss.

6. Båten ”idag” i bilder, bilderna måste vara döpta med båtnamn och det år bilden är tagen.

När du samlat ihop ditt underlag enligt ovanstående modell skickar du det till info@mys.nu i ett eller flera mejl, märk dem noga. Har du fått ihop ett stort och tungt underlag med många bilder, kan det vara smidigare att skicka materialet via Sprend eller WeTransfer. Mottagaren ska fortfarande vara info@mys.nu och i meddelandet berättar du vad det gäller.

Välkommen med din proveniens!