MYS Matrikel

Den första MYS-matrikeln kom ut redan 1974, och den har bara vuxit sedan dess, idag är matrikeln på hela 420 sidor.

En MYS-matrikel läses gång på gång, år efter år – en annons i matrikeln går till marinhistorien.

,