detta-ar-mys-historicH-MelodiH-MysigH-Droskan-21H-Bibie

Historic-sektionen håller föreningens maskindrivna nöjesbåtar vilka är kortare än tolv meter och konstruerade senast 1949.
C.G Pettersson är väl representerad här och vi uppmärksammar
hans spektakulära salongsbåt Vi Tre från 1907, såväl som Wiking V som han byggde åt sig själv.

STADGAR MYS-HISTORIC

Sektion i MYS för historiskt intressanta båtar tillverkade senast 1949.
För att erhålla medlemskap i MYS-H måste den sökande inneha en
maskindriven, historiskt intressant nöjesbåt, vilken ska uppfylla
nedanstående krav.

§1
Båtens skrov skall vara tillverkat av massivt trä, stål eller annan metall.

§2
Båten skall vara byggd senast 1949. Moderna replikabyggen kan inväljas om utförandet och materialval håller mycket hög klass och i stort följer originalbåtens konstruktion samt om båtens, och/eller förebildens, historiska värde är stort.

§3
Båten bör vara konstruerad av erkänd konstruktör samt byggd på känt varv.

§4
Båten skall från början vara konstruerad och byggd som nöjesbåt.

§5
Båten behöver ej vidkännas några mått eller fartrestriktioner.

§6
Båten skall vara historiskt intressant d.v.s. båtens typ och konstruktion skall vara unik och/eller representera ett utvecklingssteg i den maskindrivna nöjesbåtens utveckling alltifrån senare delen av 1800-talet fram till och med 1949. Båten skall dessutom, både utseende- och kvalitetsmässigt, hålla en sådan klass, som är förenlig med den exklusivitet, vilket är och fortsättningsvis måste vara MYS’ signum.

§7
Båten skall i möjligaste mån vara i originalskick eller pietetsfullt renoverad till originalutseende. Ombyggnader, som ändrat båtens originalutseende eller funktion får ej ha utförts, dock godkännes stilenligt utförda ändringar speciellt gjorda under en gammal båts tidigare historia. Eftermonterade tillbehör skall vara tidsenliga.

§8
För att undvika överrepresentation av mycket vanliga båttyper ställs på dessa mycket höga krav för inträde i MYS-H. Båten skall vara helt i originalskick, ritning skall finnas och historiken skall vara helt känd.

§9
Till båt, konstruerad för utombordsdrift, skall finnas, förutom en eventuell modernare bruksmotor, en tidstypisk fungerande utombordare.

§10
Båt, konstruerad och byggd för inombordsdrift, bör vara försedd med en motor vars typ, funktion och effekt så nära som möjligt överensstämmer med originalmotorns prestanda. Dispens från denna paragraf kan ges i exceptionella fall.

§11
Modern säkerhetsutrustning får finnas om denna ej nämnvärt förändrar båtens ursprungliga utseende och karaktär.

§12
Båt, som invalts i MYS-H, skall även fortsättningsvis hållas i bästa skick, både vad gäller sjövärdighet och finish. Om båt förfaller p.g.a. vanvård upptas diskussion med ägaren om placering i MYS-H ASPIRANT. Vid ägarbyte av MYS-H-båt, SKALL en ombesiktning göras av densamma. Håller båten då ej den kvalitet som stadgarna föreskriver, får båten initialt registreras i MYS-H-ASPIRANT.

Beslut om medlemskap och inregistrering fattas av sektionens styrelse. För att garantera att båtarna inom MYS-H håller den klass som MYS-namnet står för, SKALL båt före inval besiktigas av en representant utsedd av MYS-H:s styrelse.


MYS-HISTORIC

Abu Markub
Konstruktör: C G Pettersson (1928)
Varv/byggare: Bernhard Pålssons varv
Byggnadssätt: Ekklink på ekspant
Ägare: Kalju Treffner

Agnes II
Konstruktör: C G Pettersson (1918)
Varv/byggare: Rosättra båtvarv
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Linus Fast

Alva
Konstruktör: Jac M Iversen (1937)
Varv/byggare: Säffle Varv
Byggnadssätt: Kravell på järn- och ekspant
Ägare: Andre Larmoyeur & Janet Regeer

Argo
Konstruktör: Ruben Östlund (1938)
Varv/byggare: Fröbergs varv
Byggnadssätt: Kravell på ekspant
Ägare: Raimo Eskoniemi

Bibie
Konstruktör: Anders Boghammar (1935)
Varv/byggare: Gustafsson & Anderssons varv
Byggnadssätt: Mahognykravell på ekspant
Ägare: Kristoffer Bång

Carl Stuart
Konstruktör: C G Pettersson (1931)
Varv/byggare: Rosättra varv/Bengt Jansson
Byggnadssätt: Mahognykravell på ek och järnspant
Ägare: Birger Lilja

Chans
Konstruktör: Forslund Fagerman(1936)
Varv/byggare: Sjöexpress
Byggnadssätt: Kravell på ek och järnspant
Ägare: Mattias Stenberg

Christina
Konstruktör: Okänd (1920)
Varv/byggare: Fr. Lürssen Yacht- und Bootswerft
Byggnadssätt: Diagonalkravell på järnspant
Ägare: Christina och Bengt Larsson

Corall
Konstruktör: Gideon Forslund (1941)
Varv/byggare: Sjöexpress
Byggnadssätt: Kravell på ek- och järnspant
Ägare: Bo & Ulla Wahlström

Droskan
Konstruktör: Forslund – Fagerman (1925)
Varv/byggare: Sjöexpress
Byggnadssätt: Kravell på järn- och ekspant
Ägare: Lars Sved

Duo II
Konstruktör: C A Fagerman/ H Forslund (1925)
Varv/byggare: Kommanditbolaget Sjöexpress
Byggnadssätt: Mahognykravell på ek och järnspant
Ägare: Ulf Lindén

Esso
Konstruktör: H Forslund/C A Fagerman (1930)
Varv/byggare: AB Sjöexpress
Byggnadssätt: Mahognykravell på ek och järnspant
Ägare: Lars Mosén och Gunnar Mosén

Gita
Konstruktör: Olle Blomqwist (1939)
Varv/byggare: Åbo båtvarv
Byggnadssätt: Mahognykravell på ekspant
Ägare: Britt von Backhoff

Hwila
Konstruktör: H Forslund/C A Fagerman (1926)
Varv/byggare: Kommanditbolaget Sjöexpress
Byggnadssätt: Mahognykravell på ek och järnspant
Ägare: Per Olof Sjöström

Ingrid
Konstruktör: Knud H Reimers (1939)
Varv/byggare: Gräddö Varv
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Mikael Widman

Kari
Konstruktör: C G Pettersson (1922)
Varv/byggare: –
Byggnadssätt: Mahognykravell på ekspant
Ägare: Johan Magnusson

Knorr III
Konstruktör: CA Fagerman/H Forslund (1927)
Varv/byggare: Kommanditbolaget Sjöexpress
Byggnadssätt: Kravell på järn- och ekspant
Ägare: Christian & Jeanette Barfod

Korpen
Konstruktör: C G Pettersson (1936)
Varv/byggare: Sjöexpress
Byggnadssätt: Kravell på järn- och ekspant
Ägare: Johan Wahlgren

L8
Konstruktör: C A Fagerman (1939)
Varv/byggare: Djursholms båtvarv
Byggnadssätt: Kravell på järn- och ekspant
Ägare: Bengt Ennerfors

Lillan
Konstruktör: C G Pettersson (1913)
Varv/byggare: –
Byggnadssätt: Mahognykravell på ev och järnspant
Ägare: Anders Rydin

M III
Konstruktör: Ruben E Östlund (1933-34)
Varv/byggare: Björknäs varv
Byggnadssätt: Kravell på järn- och ekspant
Ägare: Mats Tochtermann

Maj
Konstruktör: – (ca 1910)
Varv/byggare: –
Byggnadssätt: Kravell
Ägare: Linda  & Mikael Karlbom

Melodi
Konstruktör: Gideon & Henning Forslund (1939)
Varv/byggare: Sjöexpress
Byggnadssätt: Kravell på järn- och ekspant
Ägare: Niklas Zennström

Missan
Konstruktör: C G Pettersson (1929)
Varv/byggare: Abrahamsson & Börjesson varv
Byggnadssätt: Kravell på järn- och ekspant
Ägare: Bo Eriksson & Annabel Oldfield

Motorbåten
Konstruktör: Jac M Iversen(1930)
Varv/byggare: AB Archimedes
Byggnadssätt: Kravell på ekspant
Ägare: Mikael Kyander

Mountrouse
Konstruktör: Ruben E Östlund (1932 – 1933)
Varv/byggare: Fröbergs båtvarv
Byggnadssätt: Kravell på järn- och ekspant
Ägare: Företagareföreningen Mountrouse ek. för.

Mufflaren
Konstruktör: C G Pettersson (1934)
Varv/byggare: Trosa varv
Byggnadssätt: Kravell på ek och järnspant
Ägare: Ulf Mattson

Mysig
Konstruktör: C G Pettersson (1915)
Varv/byggare: –
Byggnadssätt: Mahognykravell på ek och järnspant
Ägare: Nicklas Shultz & Denise McCluskey

Olle V
Konstruktör: C G Pettersson (1939)
Varv/byggare: Karlssons båtvarv
Byggnadssätt: Mahognykravell på ek och järnspant
Ägare: Hans och Erna Hauglund

Orion
Konstruktör: Knud H Reimers (1937)
Varv/byggare: –
Byggnadssätt: Mahognykravell på ekspant
Ägare: Carina och Per Lindberg

Pandion
Konstruktör: Knut Ljungberg (1937)
Varv/byggare: Norrviken, Vätö
Byggnadssätt: kravell på järn och träspant
Ägare: Ulf Aronsson

Parbleu
Konstruktör: C G Pettersson (1932)
Varv/byggare: AB Fisksätra varv
Byggnadssätt: Mahognykravell på ek och järnspant
Ägare: Bo Åström

Passus
Konstruktör: Ruben E Östlund (1936)
Varv/byggare: Bergshamra varv
Byggnadssätt: Mahognyklink på ekspant
Ägare: Mårten Sjöberg

Petronella
Konstruktör: Thorild Larsson (1937)
Varv/byggare: AB Fisksätra varv
Byggnadssätt: Mahognykravell på ek och järnspant
Ägare: Ulf Bengtsson

Pilikia
Konstruktör: Viktor Israelsson (1916)
Varv/byggare: –
Byggnadssätt: Mahognykravell på ek och järnspant
Ägare: Barbro och Bo Knutson

Pärlan
Konstruktör: – (1928)
Varv/byggare: Aldor Nilssons varv Mockebo
Byggnadssätt: Klinkbyggd på ekspant
Ägare: Karl-Henric Emanuelsson

Raket
Konstruktör: C G Pettersson (1919)
Varv/byggare: –
Byggnadssätt: Kravell på järn-och ekspant
Ägare: Mats Arrhénborg och Ilona Orgmets

Rocher
Konstruktör: Knut Ljungberg (1934)
Varv/byggare: AB Sjöexpress
Byggnadssätt: Mahognykravell på ek och järnspant
Ägare: Mats Eriksson

Sigull
Konstruktör: C G Pettersson (1932)
Varv/byggare: Fröbergs båtvarv
Byggnadssätt: Kravell på järn- och ekspant
Ägare: Olle Gullberg

Singun
Konstruktör: C G Pettersson (1934)
Varv/byggare: Ängsholmens yacht & motorbåtsvarv
Byggnadssätt: Mahognykravell på ek och järnspant
Ägare: Robert Bengtsson

Strix
Konstruktör: C G Pettersson (1948)
Varv/byggare: Norrvikens båtvarv
Byggnadssätt: Mahognykravell på ek och järnspant
Ägare: Christer Larsson & Marie-Louise Ollén

Tatjana III
Konstruktör: C G Pettersson (1929)
Varv/byggare: Fisksätra varv
Byggnadssätt: Kravell på järn- och ekspant
Ägare: Tony Duda

Tay
Konstruktör: C G Pettersson (1920)
Varv/byggare: Bergsunds mekaniska verkstad
Byggnadssätt: Kravell på järn- och ekspant
Ägare: Nils Persson

Trygg
Konstruktör: Henning Forslund/C A Fagerman (1924)
Varv/byggare: Sjöexpress
Byggnadssätt: Kravell på järn- och ekspant
Ägare: Robert Dumovich

Twinkle
Konstruktör: Knud H Reimers (1938)
Varv/byggare: Nakskov
Byggnadssätt: Furukravell
Ägare: Sven Eriksson

Vinco V
Konstruktör: C G Pettersson (1936)
Varv/byggare: AB Fisksätra varv
Byggnadssätt: Kravell på järn- och ekspant
Ägare: Anders Gustafsson

Vineta II
Konstruktör: C G Pettersson (1939)
Varv/byggare: Erikssons varv
Byggnadssätt: Kravell på järn- och ekspant
Ägare: Tony Duda

Vi Tre
Konstruktör: C G Pettersson (1907)
Varv/byggare: Gustaf Ericsson automobilfabrik
Byggnadssätt: Mahognykravell på ekspant
Ägare: Anders Grahn

Wiking V
Konstruktör: C G Pettersson (1911 – 1912)
Varv/byggare: Löfholmsvarvet
Byggnadssätt: Kravell på järn- och ekspant
Ägare: Richard Sandberg


MYS-HISTORIC ASPIRANT

Escape
Konstruktör: – (1932)
Varv/byggare: –
Byggnadssätt: Ekspant
Ägare: Jan Ubbe

Funken
Konstruktör: Gideon Forslund (1932)
Varv/byggare: –
Byggnadssätt: Mahogny listkravell på träspant
Ägare: Anders Welén

Jarry
Konstruktör: C G Pettersson (1936)
Varv/byggare: Arvidssons Söners Båtvarv
Byggnadssätt: Kravell på ekspant
Ägare: Staffan Rosendahl

Mor fina
Konstruktör: – (1948)
Varv/byggare: Sjöexpress/Ragnar Mattsson
Byggnadssätt: Kravell på ek- och stålspant
Ägare: Conny & Anki Hägg

Vagabond
Konstruktör: H Forslund / Fagerman (1927)
Varv/byggare: Sjöexpress
Byggnadssätt: Kravell på järn- och ekspant
Ägare: Martin Dackerman

Viking VI
Konstruktör: C G Pettersson (1913)
Varv/byggare: Fittja varf
Byggnadssätt: Mahognykravell på ek och järnspant
Ägare: Mikael Eklund

Vinco II
Konstruktör: Axel Larsson (1927)
Varv/byggare: AB Fisksätra varv
Byggnadssätt: Kravell på järnspant och ekspant
Ägare: Reine Vikström